Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.4)

Budoucnost Pilíků je stále nejistá (pokr.4)

 

V „ Závazném  stanovisku“   MŽP ze 17.5.2018 je stanoven další postup, který má zajistit  zachování vodních nádrží Pilík 4,5.  Za nejdůležitější  považuji závazek OKD (viz str. 12 „Závazného stanoviska“), který  garantuje „dostatečný přítok do rybničního systému nádrží Pilík 4,5 “.  

Pokud mají představitelé Hrabové skutečný zájem o  zachování  Pilíků, měli by jednat především s OKD.  A to čím dříve, tím lépe.

Nebylo by na škodu zainteresovat do těchto jednání  i příslušné odborné orgány Magistrátu města Ostravy. Konkrétně pracovníky  oddělení  územní  koncepce, odboru  ochrany životního prostředí a odboru  dopravy.

S podivem konstatuji, že tyto odborné útvary SMO se na tomto procesu EIA vůbec nepodílely. Stejně tak jako představitelé Českého rybářského svazu.  Taktéž se nevyjádřilo Povodí Odry k možnostem napojení Lesního potoka na Pilíky.  

Takže, pokud má současné vedení Hrabové skutečný zájem na dalších osudech Pilíků, mělo by vyvinout  iniciativu i po ukončení procesu EIA .

Pokud jde o jednání s OKD,  mohly by se  vyřešit základní problémy Pilíků. Ty vidím v zajištění  dostatečného přítoku kvalitní vody, v zajištění  přístupové  dopravní komunikace  a  také ve stavebních úpravách sedimentačního kanálu.

Prospěšná  by byla i jednání  s příslušnými odbornými útvary magistrátu města Ostravy. Možná, že bychom zde nalezli porozumnění  a pomoc při prosazování našich požadavků.

Mimo jiné i ujištění, že se nebude měnit současný územní plán,  který v oblasti Pilíků preferuje buď vodní plochu nebo lesní porost. V žádném případě průmyslové nebo jiné využití, jak se obávají někteří zastupitelé našeho městského obvodu.

Za největší problém Pilíků považuji malý zájem zastupitelů i veřejnosti o tuto oblast Hrabové. Z různých náznaků a postojů jak zastupitelů tak občanů zjišťuji, že informace o této oblasti jsou velmi omezené. Umím si představit výtky budoucích generací na  málo zodpovědné jednání generace nynější, ale co s tím naděláme.  

25. 5. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma