Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Pilíků

Budoucnost Pilíků

Má třetí otázka, kterou položím panu starostovi na páteční besedě  s občany je tato: Kudy  povede cesta  z Hrabové k budoucí  sportovní a rekreační oblasti Pilíky?

Pro ty, kteří se v této problematice příliš nevyznají  sděluji, že v jižní části Hrabové bylo  na tehdejší orné půdě v roce 1966 vybudováno pro potřeby uhelného prádla Dolu Paskov  pět  odkalovacích nádrží, které se postupně zaplňovaly uhelnou hlušinou a do dnešních dnů zůstaly jen dvě, Pilík 4,5.  Několik posledních let jsou  tyto nádrže využívány  místním rybářským svazem  Paskov i jako rybářské revíry pro sportovní rybolov. Mimo to jsou navštěvovány i zájemci o zdejší přírodu ze širokého okolí. Pokud jde o rybaření na těchto nádržích, není to nic moc. Z Hrabové zde občas docházeli pouze občas čtyři rybáři, mohl bych je jmenovat.

Po ukončení provozu uhelného prádla Dolu Paskov  v roce 2017 se uvažuje  o dalších osudech těchto vodních nádrží. Rozhoduje se o tom podle současné legislativy prostřednictvím procesu, nazývaného zkratkou EIA. Řídí ho ministerstvo životního prostředí a účastníky  řízení jsou také okolní obce včetně Hrabové. Naše obec měla  možnost vyjádřit své názory o budoucnosti Pilíků,  což se také stalo. Na jednání rady MOb dne 17.10. 2017 byl vysloven požadavek na  zachování těchto vodních nádrží jako přírodních rybníků.

Tedy vodních ploch, kde se bude nadále provozovat sportovní rybolov a nevylučují se návštěvy  zájemců o přírodu  jak z řad místních obyvatel tak i přespolních.

Ale jak se tam dostanou? Nynější cesta z východní strany podél betonového kanálu  je zcela neschůdná a nesjízdná. V katastru nemovitostí  (viz parcela č. 487/1)  je v těchto místech „trvalý trávní porost“  ve vlastnictví paní Dalily Zdráhalové z Pržna.  Doposud paní majitelka této "komunikace" tolerovala její využívání pro potřeby OKD. Ale  není vyloučeno, že vlastník tohoto pozemku zde  v budoucnu umístí  na dnešní  problematickou cestu závoru s tabulkou „Soukromý pozemek“  a  nikdo se k vodním nádržím nedostane.

Abych si tyto záležitosti vyjasnil, položím panu starostovi na besedě  otázku:  Jak se dostanu v blízké budoucnosti  (pokud dožiji),  k mým oblíbeným rybníkům?

17. 1. 2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma