Navigace: Vladimír Slavík > Čeká nás období intenzivní stavební činnosti

Čeká nás období intenzivní stavební činnosti

Z různých zdrojů jsem získal informace, že v  nejbližších letech  se budou v Hrabové provádět velké stavby širšího významu.

Především to je již zahájena stavba  Prodloužené Mostní, která se má předat do provozu v únoru 2019. Problémem bude asi dopravní výluka na Paskovské ulici  při stavbě kruhového objezdu s Mostní, ale nějak to zvládneme.

Další důležitou stavbou bude dokončení kanalizace v jižní části obce. I zde nastanou dopravní komplikace na Paskovské ulici, ale opět to musíme zvládnout.  Stavba kanalizace má být zahájena v roce 2019.

Do třetice to bude stavba „Zkapacitnění  odlehčovacího kanálu Ščučí“, která opět „postihne“  jižní část obce. Má být  uskutečněna  v roce 2019, investorem je MS kraj ve spolupráci se státním  podnikem  Diamo. Bude to stavba za 100 mil. Kč! Hlavním cílem stavby je odvodnění průmyslového areálu v Hrabové. V případě větších dešťů hrozí zaplavení zdejších provozoven.   Přebytečná  voda má být odvedena  přes jižní konec Hrabové do Ostravice. Bude nutno postavit nový most přes Paskovskou a taktéž se bude navyšovat část cyklostezky, vedoucí od Bělské ulice k restauraci Ve Dvoře (větev P). Na velké ploše pastvin zde vznikne dokonce suchý poldr a nový  regulační uzel, regulující množství  vody do koryta Ščučí a do Ostravice. 

Určitou zátěží pro Hrabovou  (především dopravní) bude i realizace stavebních prací při odstraňování  průmyslové zátěže z oblasti Pilíků.  Nádrže  Pilík 4,5 se mají napojit na místní vodoteče, budou likvidována již nepotřebná technologická zařízení. Bude rekultivována sedimentační nádrž NP1 a odstraněny  sedimenty ze dna nádrží  Pilík 4.5. Možná zde bude  postavena i nová  komunikace k těmto nádržím a možná  dokonce zasypán i betonový kanál odpadních vod u čerpačky Pilík 3.

Mimo to se uskuteční stavby, financované z rozpočtu MOb nebo z dotací.  Především stavba nové MŠ  (doufejme), přístavba kulturního zařízení (doufejme) a čtyř nových kanceláří v budově radnice.

 Nastane problém, kde na stavby plánované městským obvodem vzít peníze.  Většinou se spoléhá na různé dotace. Nejsem si jist, zdali to je ta nejlepší cesta.  Solidnějším způsob financování se mi jeví spoléhat na vlastní zdroje (maximálně šetřit a zbytečně neutrácet) a uvažovat i o půjčce( pokud to je možné s ohledem na vazby Hrabové k městu Ostrava).  Dotace mohou nebo nemusí vyjít (viz MŠ na V. Huga) a je to velmi nejistý způsob financování.

Varovným příkladem nezodpovědného váhání se zajišťováním nezbytných potřeb obce je případ  kulturního zařízení obce. Mnoho let se spoléhalo, že to bude sál restaurace U Lípy. Stále se jednalo – nejednalo  s majitelem restaurace  a jak to všechno dopadlo? Tak, že obecní ples se musí konat již několik let v Hrabůvce.

12.2.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma