Navigace: Vladimír Slavík > Čertík se ukrývá v maličkostech

Čertík se ukrývá v maličkostech

 

Toto přísloví sděluje, že ten, kdo  není schopen řešit různé maličkosti, obvykle se neumí orientovat ani ve složitějších situacích.

Přeneseno do současné situace Hrabové:  Vedoucí pracovníci obvodu, kteří dovolí publikovat  na webových stránkách MOb informace  s různými banálními  chybami, mohou  mít vážné potíže i při řešení  současných významných problémů městského obvodu.

Doposud jsem si myslel, že mnohé „chybičky“ v jednotlivých rubrikách obecního webu vadí pouze mé osobě, příslušníku starší generace. A že všichni ostatní to považují za nepodstatné. 

Ale vadí to i mladé generaci, konkrétně členkám spolku  Zelená Hrabová.  Napsaly o tom článek do  Hrabova.info s názvem „ Webové stránky MOb Hrabová vyžadují opravu“.

Doplňuji seznam uvedených chyb  o některé další. Nejsou pravopisné, ale obsahové. 

Marně se snažím pochopit, proč jsou občané Hrabové informováni o odstávce pitné vody  dne 22.9. ve Staré Bělé. Toto upozornění na našich webových stránkách stále „visí“! Proč toto zcela nesmyslné upozornění nebylo již dávno odstraněno?

Nechápu, proč mezi členy komise výstavby, dopravy a ekologie je stále jméno Ivo Richtera, který již dávno na tuto funkci rezignoval.

V rubrice „Zastupitelstvo“ není zveřejněn ani zápis z posledního zastupitelstva ani nový nový Jednací řád zastupitelstva.Pokud jsou k tomu závažné důvody, byla by na místě omluva redakce webových stránek .s patřičným vysvětlením. 

Na straně druhé musím čtenářům Hrabovských novin sdělit, že naše webové stránky obsahují  informace, které jsou občanům jiných městských obvodů odepřeny. Jsou to zápisy z jednání zastupitelstev od r. 2015,  zápisy resp. usnesení kontrolního a finančního výboru od roku 2014 a informace i činnosti komisí od roku 2016.

Ale tento celkový dojem „kazí“ zcela zbytečné chyby. Možná v očích pana tajemníka se jedná o nepodstatné maličkosti, ale v očích mnoha občanů jde o závažné chyby, které poškozují celkem dobrou úroveň  našich webových stránek.

Vážený pane tajemníku, dříve byly tyto záležitosti nazývány  „štábní kulturou“. Vše muselo mít nejen očekávaný  obsah, ale i ostatní náležitosti, jako je dobrá jazyková úprava a solidní  obsahová úroveň  zveřejňovaných textů.  

Úroveň „štábní kultury“ webových stránek poškozují  zbytečné chyby, na které poukazují i  členky spolku Zelená Hrabová. A možná i nesmyslné uporoznění občanům  Hrabové, že se zastaví pitná voda ve Staré Bělé.

Čertík se ukrává v maličkostech!

26.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma