Navigace: Vladimír Slavík > Cesty v oblasti Pilíků - Asfalt nebo kamenivo?

Cesty v oblasti Pilíků - Asfalt nebo kamenivo?

 

Na FB - skupina Hrabová - zveřejnila paní Sabina Malá domněnku, že pan Slavík  „pravděpodobně trpí obsedantně kompulzivní poruchou “.  Jsem prý posedlý myšlenkou, že  v Hrabové o všem  rozhoduje  paní Moskalová.

 To asi proto, že jsem si dovolil označit p. Moskalovou za úřednici, která rozhodla o způsobu opravy účelové komunikace, vedoucí od Mitrovic k Pilíkům, při které bylo použito levné kamenivo. A pan Slavík  tam chtěl ASFALT!  prohlásila na uvedeném facebooku paní  Sabina Malá.

Mohu paní Sabinu Malou ujistit, že jsem duševně naprosto v pořádku. Pro své články čerpám informace z oficiálních zdrojů, v tomto případě z Registru smluv. Nic si nevymýšlím, nemám k tomu žádný důvod.

V registru smluv  je ve věci opravy uvedené komunikace napsáno:  Úprava pozemku parc. č. 2544/1 v k. ú. Hrabová  přírodním kamenivem.  Při provádění  prací nutno respektovat vyjádření MMO odboru OŽP.

 Text objednávky  napsala p. Moskalová, schválil starosta Trávníček.  Jméno v rubrice  „Předběžnou kontrolu provedl a  závazek schválil“ je v Registru smluv začerněno. V článku, „Proč se tak šetří na opravách místních komunikací", ve kterým kritizuji paní Moskalovou a radní, jsem použil pouze jména, veřejně přístupná v Registru smluv.

Problém vidím v tom, že naši radní  (včetně pana starosty) nemají snahu blíže zkoumat materiály, předkládané jim úředníky.  O čem oni „rozhodnou“, to podepíši.

Lapidární otázka:  Jaká cesta  je pro občany, navštěvující rekreační oblast Pilíků, vhodnější?  Z hladkého asfaltu nebo z  kameniva?  Stále vice lidí používá jízdní kola, koloběžky, kolečkové brusle a dokonce  i kolečkové lyže. A někteří,  jako na příklad já, i invalidní vozík.  Cesta, pokryta kamenivem,  je pro tyto dopravní prostředky méně vhodná.

Ke stanovisku MMO, které se paní Moskalová rozhodla respektovat:  Paní Ing. Šenková  z odboru ochrany životního prostředí  v něm píše, že předmětná komunikace se nachází v blízkosti  oblasti, která je  Registrovaným významným krajinným prvkem č. 36  Na Rybnících. Z uvedených důvodů se doporučuje  realizovat opravu přírodním kamenivem. Zdůrazňuji  slova  „se doporučuje“.

S Ing. Šenkovou by bylo možno  o jejím doporučení  úspěšně polemizovat. Především o tom, že uvedená komunikace není součástí RVKP č. 36, pouze v její blízkosti. Dále také o tom, které druhy  živočichů  nebo dřevin  by použitý asfalt ohrozil.

 Asfaltový povrch  má i cyklostezka,  vedoucí údolní nivou (významným krajinným prvkem) řeky  Ostravice z Ostravy do Beskyd, a nikomu to nevadí, je s ní všeobecná spokojenost.  Ale  paní Moskalová si nechtěla v případě Pilíků  přidělávat práci a rozhodla, že je nutno  respektovat  doporučení Ing. Šenkové.

Paní Sabina Malá se také zmínila, že kamenivem  dle požadavku a nařízení magistrátu byla opravena  i cesta, vedoucí  k Pilíkům z východní  strany.  Jde o soukromou cestu s.p. DIAMO, je také mimo  oblast Významného krajinného prvku, a  její vlastník neměl žádný důvod  konzultovat způsob  její opravy s magistrátem.  Zvolil technologii, která vyhovovala jeho potřebám.  Pochopitelně  tu nejlevnější.  Městský obvod Hrabová s tím souhlasil.

  Ale já paní Sabině Malé její názory nevyčítám, protože „ nevědomost hříchu nečiní“.

17. 9. 2022    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma