Navigace: Vladimír Slavík > Činnost komise VDE

Činnost komise VDE

 

Dnešní článek věnuji  činnosti snad nejvýznamnější komisi Rady městského obvodu, a to  komisi výstavby, dopravy a ekologie. I když její existence  ze zákona není „povinná“, mají ji ve všech okolních obcích, a to z pochopitelných důvodů.  Vždyť problematika výstavby,dopravy a ekologie se dotýká bez výjimky všech občanů.

Je tomu tak i v Hrabové a odpovídající je i „reprezentativní“ složení komise. Vede ji  zkušený zastupitel, předseda  významné politické strany, pan Jan Dvořák. Stejně  zodpovědně byli vybráni i další členové: B. Chlupatý, B. Rundt, R. Vašnovský, S. Holiš, L. Pilch, P. Blanár a dodatečně i  J.  Batelková.

Na webových stránkách obce si lze (od roku 2016) přečíst  zápisy z jednotlivých zasedání této komise. V roce 2016 se sešla 10x, v roce 2017 5x, v roce letošním doposud 3x. Bylo projednáno několik desítek různých doporučení a podány radě  mnohé  věcné připomínky.

Trochu mi vadí,  že tato komise věnovala  poměrně malou pozornost některým významným  aktivitám a  problémům Hrabové, za které považuji tvorbu Strategického plánu rozvoje,  budoucí osudy Pilíků a nedokončenou kanalizaci v jižní části obce.

Prvním impulzem pro vznik Strategického plánu rozvoje  bylo vystoupení paní Květy Hrabovské na zastupitelstvu dne 1. 3. 2017 (viz zápis). Od té doby dodnes  se komise VDE tímto významným tématem nikdy nezabývala, což mi připadá zvláštní. Žádné průběžné doplňující připomínky, žádná oponentura, žádná  doporučení.  Možná, že to teprve přijde,  vždyť do konce volebního období zbývají  ještě dva měsíce.

Pokud jde o Pilíky, proběhl letos velmi důležitý proces EIA, který skončil dost neslavně. Našel jsem k tomuto tématu  usnesení ze zasedání  komise  17.7. 2017 ve znění: „Komise podporuje zachování vodních nádrží  Pilíky  č. 4 a 5 jakožto významného krajinného prvku“.  Když pominu skutečnost, že Pilíky nikdy nebyly „významným krajinným prvkem“, nemohu pominout fakt, že komise se nezabývala neexistenci  přístupové cesty, problematikou  sedimentačního kanálu, způsobem  napojení nádrží na místní potoky a nutností odbahnění obou nádrží.  Další usnesení  je ze  7. 3. 2018: „Komise bere na vědomí informaci o budoucnosti Pilíků“.  Pokud bych požádal jednotlivé členy komise aby mi sdělili podrobnosti o budoucnosti Pilíků,  nevím co by odpověděli.  Zodpovědně prohlašuji, že budoucnost Pilíků je velmi nejistá.

Třetím kardinálním problémem Hrabové je kanalizace v jižní části obce. Je pro mě záhadou, proč komise se tímto problémem nikdy nezabývala. Tedy že alespoň nebyl učiněn dotaz na příslušná místa MMO  a s takto získanými informacemi nebyli seznámeni  členové komise a  veřejnost.

Přes tyto výtky nutno ocenit provádění pravidelných schůzek  komise a pečlivé psaní zápisů. V tom byla v tomto  volebním období tato komise jedničkou.

8. 8. 2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma