Navigace: Vladimír Slavík > Činnost komisí RMOb

Činnost komisí RMOb

 

Podle Metodického doporučení MV č. 3.1. jsou  tyto komise  „iniciativními a poradními  orgány rady a svá stanoviska předkládají radě obce. Způsob zaznamenávání výsledků jednání komisí zákon o obcích neřeší. Obvyklé je, že i komise mají radou obce stanovena pravidla jednání a formy výstupů“.

 Naše komise nemají radou stanovena pravidla jednání  a formy výstupů. Každá komise řeší výstupy ze svých  jednání poněkud jinak.  Celkem jednotně postupuje komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, komise  bytová,  a komise  kulturní.  Schází se dle potřeby, ze svých jednání pořizují zápis nebo usnesení, které jsou  zveřejňovány na webových stránkách obce a současně se zasílají  RMOb. Ta příslušná doporučení  buď akceptuje nebo někdy i neakceptuje.

Tento postup je  v souladu s volebním programem vítěze voleb roku 2022 (SNK Hrabované), vyjádřené větou „Maximální  informovanost občanů a transparentnost“.  I občané tak mají možnost sledovat některé významné akce od jejich zrodu až po  realizaci. Navíc zveřejňování zápisů umožňuje realizovat „zpětnou vazbu“ mezi komisemi a občany, kteří mají možnost  nejen zasílat komisím své podněty, ale  vyjadřovat se i  k projednávaným bodům.

Od počátku své existence nezveřejňuje zápisy ze svých  jednání  komise pro veřejné záležitosti. Je to dáno specifickým zaměřením této komise. Zajišťuje každoroční  vítání občánků, oslavu jubilantů a  návštěvy  seniorů u příležitosti jejich významných jubileí. Žádné další akce, kde je nutná „zpětná vazba“ s občany, tato komise nepořádá.

Není jasné, jak se zachová se zveřejňováním zápisů nebo usnesení  komise pro děti a mládež. I když byla radou zřízena již v únoru, na webových stránkách  byli o tom občané informováni   až v dubnu. Prozatím nebyl zveřejněn žádný záznam o činnosti této komise.

Zvláštním případem je komise mediální.  Byla radou zřízena  26.10. 2022 a na webových stránkách městského obvodu není  stále žádný záznam o její činnosti. Předsedou komise je místostarosta Ing. Orkáč, spolutvůrce volebního programu SNK Hrabované, který obsahuje  i volební slib  o „maximální informovanosti občanů“.  Jak si to mají občané vysvětlit?

30. 4. 2023    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma