Navigace: Vladimír Slavík > Článek o kvalitě ovzduší v Ostravě

Článek o kvalitě ovzduší v Ostravě

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Nový regionální web Okraj.cz spustili nedávno patrioti MS kraje a zároveň novináři Klára Filipová, Simona Janíková a Jan Žabka. Tento web přináčí mimo jiné informace i informace o životním prostředí v Ostravě a okolí.

 V článku „Ovzduší na Ostravsku pomáhá klimatická změna. Koksovna chystá „digestoř“ na emise“ informuje Simona Janíková o tom, že na zlepšení kvality ovzduší na Ostravsku mají zásluhu i klimatické změny, konkrétně více větrných dnů a určité změny ve směru proudění vzduchu.

Občané Radvanic a Bartovic zaznamenali po zastavení provozu koksovny a vysokých pecí v nedaleké huti Liberta výrazné snížení výskytu prachu, a zdejší měřící stanice to potvrdily.  Snížil se i obsah benzenu (a) pyrenu a dalších škodlivin.

Podle předběžné zprávy Českého hydrometeorologického ústavu o kvalitě ovzduší v roce 2023 se vloni lépe dýchalo v celém Česku, a to mimo jiné vlivy i díky obnově domovních kotlů v domácnostech a přechodu na vhodnější paliva. Stále je však vysoké množství polétavého prachu PM 10, a to především v MS kraji.

Významná ekologická opatření se chystají u koksovny OKK v Ostravě - Přívoze. Mají se odsávat emise unikající do ovzduší při plnění koksových komor uhlím a při čištění stoupaček, kterými odchází koksový plyn z koksových komor k dalšímu zpracování.

Na přenos emisí z Polska má příznivý vliv více větrných dnů a změny v proudění vzduchu, ze severozápadu proudí vzduch méně často než dříve. V Ostravě a okolí mají nyní na kvalitu ovzduší převažující vliv nevhodná paliva v některých domácnostech a spaliny z motorů dopravních prostředků.

Mimo tento článek přináší web Okraj.cz i informace o projektu gigafactory v Dolní Lutyni, o neuskutečněném záměru podnikatele Sandžíva Gupty vytvořit z hutě  Liberty Ostrava výrobnu „zelené ocele“, o tom, jak z této společnosti zmizelo 8 mld. Kč, o záměru s. p. Diamo těžit na území bývalého dolu Frenštát plyn.

Čtvrtek 16. května 2024         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma