Navigace: Vladimír Slavík > Co lze a co nelze zveřejňovat na FB Hrabová

Co lze a co nelze zveřejňovat na FB Hrabová

 

Na webových stránkách MOb Hrabová si lze přečíst následující sdělení:

„Vzhledem k množícím se požadavkům na zveřejnění článků a příspěvků v obecních mediích (Hrabovské listy, webové stránky, FB) si dovolujeme upozornit, že příspěvky směřující k propagaci politických stran a hnutí nejsou a nebudou ve výše zmiňovaných obecních médiích zveřejňovány“.

S tímto stanoviskem mediální komise vyslovila souhlas i rada MOb (viz usnesení č. 96/2246 z 11. 7. 2018).

Pokud jde o zákaz  propagace politických stran a hnutí v Hrabovských listech, je to jasné. Radniční periodika spadají pod tiskový zákon a nelze je  využívat pro politickou propagaci jakékoliv politické strany nebo hnutí. A zákony se musí respektovat.

Také na webových stránkách obce si lze těžko představit propagaci politických stran a hnutí. Tento informační prostředek má zcela jiné poslání.

Ale sociální síť facebbok je něco jiného a tiskový zákon zde neplatí. FB slouží pro operativní přenášení informací, názorů poznatků a zkušeností občanů a má velkou sledovanost a popularitu.

Kladu proto následující otázku: proč by FB nemohl sloužit i pro propagaci místních  politických stran a hnutí? Komu by to vadilo? Jaký zákon by se tím porušil?

Rád bych se dozvěděl o důvodech tohoto zákazu něco bližšího. Soudím, že povolané osoby jsou mezi členy naší mediální komise.

Můj selský rozum mi napovídá, že  využití FB i tímto způsobem  by bylo velmi prospěšné. Také proto, že občané by měli k dispozici různé názory na  různé důležité záležitosti veřejného zájmu. Ne pouze zprávy o tom, co se právě v Hrabové přihodilo. Možná  by více informací i z  této oblasti přispělo ke zodpovědnějšímu přístupu občanů k  výběru našich zastupitelů. Jsem zvědav na volební účast občanů u letošních komunálních voleb. U těch posledních to bylo  pouhých 45 %.

 Mám obavy, že naše zastupitelská demokracie prožívá velkou krizi. Občané se věnují přednostně různým osobním zálibám a snaží se o převážně o atraktivní využívání volného času.  O komunální problematiku jeví  zájem jen několik jedinců, kteří jsou považováni svým okolím za exoty. Přitom kvalifikované řízení obecních záležitostí je základním předpokladem pro bezporuchový a hospodárný chod obce, což je základ pro  všechny možné další  aktivity a smysluplný a spokojený život občanů.

Pochopitelně není vůbec jisté, zdali by se tyto mé idealistické představy naplnily. Lidem nelze to či ono žádným způsobem nařídit. Ale vytvořil by se prostor i pro tyto aktivity. Tedy vracím se k tomu  zákazu o nepřípustnosti příspěvků, „směřujících k propagaci politických stran a hnutí“ i na obecním FB, který pokládám za nedomyšlený.

31. 7.  2018    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma