Navigace: Vladimír Slavík > Co lze a co nelze zveřejňovat v Hrabovských listech

Co lze a co nelze zveřejňovat v Hrabovských listech

 

 

K napsání tohoto článku mě přimělo upozornění,  které jsem si  přečetl na webových stránkách MOb Hrabové:

Vzhledem k množícím se požadavkům na zveřejnění článků a příspěvků v obecních mediích (Hrabovské listy, webové stránky, Facebook) si dovolujeme upozornit, že příspěvky směřující k propagaci politických stran a hnutí nejsou a nebudou ve výše zmiňovaných obecních médiích zveřejňovány. A to až na poskytnutí přiměřeného prostoru pro názory všech zvolených zastupitelů a pro výměnu názoru občanů, ve stejném formátu, jako tomu bylo doposud na základě platných pravidel přijatých mediální komisi.  V mediální komisi jsou zastoupeny pro zachování co nejvyšší míry objektivity všechny subjekty zvolené do současného zastupitelstva a taktéž zástupci občanů, kteří do obecního zastupitelstva nekandidovali.

 Na tomto upozornění mi byly nápadné následující skutečnosti:

1. Není uveden autor tohoto upozornění.  V prvé větě je použito slovo „dovolujeme“, takže nejde o jednotlivce. Rada asi ne, to by bylo citováno příslušné usnesení. Že by mediální komise?

2. Vůbec mi nedává smysl druhá věta, začínající „A to až na poskytnutí přiměřeného prostoru… a končící… mediální komisi“.  Autor (autoři) tohoto textu asi neměli ve škole z českého jazyka  nejlepší známky, uvedené souvětí je dost nesrozumitelné.

3. V téže větě jsou zmíněna platná pravidla přijatá mediální komisi . Patrně  jde o usnesení  mediální komise ze dne  14. 11. 2017: HL zůstanou i v roce voleb do obecních zastupitelstev  apolitické, nebude zde probíhat předvolební kampaň. Strany a sdružení, které se budou účastnit voleb a projeví zájem dostanou prostor v příloze v měsící  září.  Neměla by tak  závažné rozhodnutí  projednat Rada a vydat patřičné usnesení? Vždyť komise je pouze poradním orgánem! Uvedeného zasedání komise  se zúčastnil pouze jeden člen rady (starosta), co když zbývající radní (teoreticky) měli  a mají na tuto záležitost  jiný názor?  Řekl bych, že v tomto případě nebyl důsledně  respektován a uplatněn zákon o obcích.

 Citované usnesení mediální komise do jisté míry odpovídá duchu novelizovaného tiskového zákona. Tedy zákona č. 305/2013 Sb., který řeší problematiku „radničních periodik“  a zavádí dvě významné povinnosti: povinnost zveřejňovat objektivní a vyvážené informace  a poskytovat zastupitelům přiměřený prostor pro uveřejnění jejich „sdělení“. O   „apolitičnosti “  radničních periodik není v zákoně žádná zmínka.

Problémem je posoudit, co je a co není „objektivní a vyvážená informace“. Kdo o tom rozhodne?  Asi  nikdo jiný než zodpovědná osoba za obsah těchto periodik, tedy šéfredaktor. Určitě ne redakční  rada,  její  povinnou existenci tiskový zákon nezmiňuje.

Ještě k funkci šéfredaktora. V případě porušení tiskového zákona následuje sankce. Tedy finanční pokuta, kterou  musí zaplatit vydavatel. Pochopitelně tento ji pak bude vymáhat na šéfredaktorovi.  Proto jeho rozhodování  (co zveřejnit a co nezveřejnit)  musí být velmi zodpovědné. Naštěstí  nynější šéfredaktor Hrabovských listů  je  objektivní a  erudovaný novinář, požívající důvěry všech občanů, a dovede si s tímto problémem kvalifikovaně poradit.

29.6.2018     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma