Navigace: Vladimír Slavík > Co mí chybí v Hrabovských listech (1)

Co mí chybí v Hrabovských listech (1)

Občané si ze svých daní platí tento měsíčník proto, aby byli informováni o důležitých místních záležitostech.  Musím říci, že  se tak  v Hrabové neděje.  Možná proto, že  Redakční rada HL  má jiný pohled na to, co jsou a nejsou „důležité místní záležitosti.“

Tak třeba koronavirus. Již dva roky se řeší jeho závažnost  v celostátním  i regionálním tisku, v  rozhlase i  v televizi. Ale pro  Hrabovské listy jakoby tato nemoc neexistovala.

Ve Starobělském zpravodaji si občané v květnu mohli přečíst na toto téma   rozhovor paní Markéty Groholové  s místními obvodními lékaři. Tito sdělili, že z celkového počtu  cca 400 zájemců o očkování  starších 70 let doposud bylo uspokojeno cca 100. V současné době se neočkuje, došly vakciny.  Paní Groholová je členkou Redakční rady uvedeného časopisu. Proč některý  z členů  Redakční rady Hrabovských listů podobný rozhovor neuskutečnil  se zdejším obvodním lékařem? Abychom se dozvěděli, jestli  očkuje, a s jakými výsledky.

U koronaviru je ještě jedna záležitost, které nerozumím. Opakovaně se v celostátních sdělovacích prostředcích nabádají občané, aby se nechali očkovat. U té nejrizikovější  skupiny, u  seniorů, nad 65 let,  tak ještě neučinilo přes 400 tisíc! Nebylo by  vhodnější místo té nedávné besedy  o první pomoci  uspořádal  besedu  o prospěšnosti očkování?  To není určitě záležitost Hrabovských listů, ale nemohu se o tom při této příležitosti nezmínit.

Kdo zodpovídá za naprostý  nedostatek informací o průběhu koronaviru v Hrabové? Třeba o dodržování  opatření, které mají zabránit šíření nemoci nebo třeba informace o situaci v naší ZŠ a MŠ. Jsou tam problémy, hrozí  omezení vyučování ?  V  HL není o těchto záležitostech  žádná zmínka. Místo toho jsme si mohli v listopadových HL  přečíst článek od MUDr.  Gromnice  „Slavný psychiatr varuje.“

Jsem senior  +80 a nemohu uvěřit informaci o vysokém počtu těch, kteří doposud nejsou naočkováni.  Možná, že mezi nimi jsou i takoví, kteří by měli zájem, ale  nemají nikoho, kdo by jim v tom pomohl.  Neví, kde a jak se objednat, nemají možnost dopravy tam a zpět. Možná, že takoví  existují i v Hrabové.  Proč v HL nebyla doposud  výzva určená těmto občanům, že náš sociální odbor jim vše potřebné zajistí ? Včetně  telefonního čísla, na který mají volat

Tato má kritika  není kritikou šéfredaktora HL,  ale  je kritikou Redakční rady. Myslím, že  ztotožnění  Redakční rady Hrabovských listů s Radou městského obvodu nebyl dobrý nápad.  Tzv. Redakční rada ve složení Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Baĺušek a Kelnarová by se měla zamyslet na obsahem našich Hrabovských listů Jejich spoluzodpovědnost za obsah  tohoto  časopisu je nezpochybnitelná.  Doufám, že si jsou toho vědomi. 

9. 11. 2021     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma