Navigace: Vladimír Slavík > Co mi chybí v Hrabovských listech (2)

Co mi chybí v Hrabovských listech (2)

Včera  jsem kritizoval Hrabovské listy za to, že nedostatečně informují místní občany o průběhu  koronaviru. Ještě jsem se zapomněl zmínit o tom, že mě zklamala Komise zdravotní. Nezaznamenal jsem žádnou  její aktivitu, zaměřenou na boj s touto nemoci.

Každý den  televize a rozhlas upozorňují, že se občanům nedostatečně vysvětluje nutnost očkování. Proč se do této osvětové kampaně  nezapojují i příslušné orgány obcí?

Za  závažný dlouhodobý  problém Hrabové  považuji zdejší životní prostředí, konkrétně kvalitu vzduchu.  Možná jsem  poněkud „vystrašen“  názory  lékařských odborníků, kteří poměrně přesvědčivě upozorňují na souvislosti mezi  množstvím  škodlivin v ovzduší  a  výskytem různých nemocí a  dokonce i s věkem dožití.

Zeměpisná poloha Hrabové není zcela ideální. V blízkosti je huť Liberty Ostrava s problematickou koksovnou. Vzduch,  proudící od  severu je znečištěn škodlivinami z  Polska.  V těsné blízkosti obce jsou dvě průmyslové zóny.   Významým zdrojem škodlivin je i místní automobilová doprava.

Leccos se změnilo k lepšímu. Byly zrušeny téměř všechny provozy Vítkovických železáren, v huti Liberta byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na odprášení vysokých pecí,  aglomerace, ocelárny a elektrárny.  V Hrabové a v okolních obcích byla provedena plynofikace a zrušeno vytápění  pevnými palivy.

Ale nikdo neví, jaký je současný stav kvality ovzduší. Poslední měření se uskutečnilo v roce 2018 a výsledky nebyly příliš příznivé. Podrobnou zprávu  přinesly Hrabovské listy č. 4/2019. Měřilo se pouze na jednom místě, a to v areálu ZŠ.

Chápu, že nelze měřit každý rok. Ale možná by to bylo reálné co 5 let, a to na více místech. Pokud by se to mělo realizovat, je nutno začít s přípravou co nejdříve. Zabývá se tím  někdo v Hrabové?   Dílčí  informace  o kvalitě  zdejšího ovzduší přináší pouze soukromý web Hrabova.info.  Proč ne Hrabovské listy?

Vina je podle mého názoru  na Redakční radě.  O pracovní náplni  Redakčních  rad radničních periodik existuje mnoho metodických materiálů.  Doporučuje se, aby v ní  byli  zástupci samosprávy, občanů a také někdo z místních mediálních odborníků s příslušným vzděláním.   Mají usměrňovat  množství a obsah publikovaných informací tak, aby časopis byl přínosem i při výchovném působení na občanskou veřejnost.

Pokud jde o  problematiku životního prostředí, tak pro Hrabovské listy je to zcela okrajová záležitost. Myslím, že občané Hrabové mají na  podrobnější informace nárok.

Zastupitelské demokracie je založena na soutěžení  koalice s opozice.  Je to velmi moudrý systém,  který  má odhalit a odstranit  z veřejného  života různá negativa. Třeba i nedostatečně fungující místní časopis. Platný  tiskový zákon umožňuje publikovat  své názory v radničních periodikách  i  představitelům opozice. Proč naši opoziční zastupitelé  (Orkáč,  Slíva, Skalský) této možnosti nevyužívají?  Marně hledám odpověď na tuto otázku.

10. 11. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma