Navigace: Vladimír Slavík > Co mi rozum nebere

Co mi rozum nebere

 

Všiml jsem si, že na místních sociálních sítích  se opětovně řeší  letopočet založení Hrabové. Byl to rok 1267 nebo rok 1297? Jako by  v současnosti neexistovaly jiné problémy. Například   kvalita činnosti nynější  místní samosprávy.

Pro ty, kteří ještě neztratili soudnost, uvádím následující fakta:

Do kroniky Hrabové napsal v roce 1922 tehdejší kronikář  pan učitel Zdeněk Oliva  tuto velmi dobře promyšlenou větu: „Vesnice Hrabová byla založena asi kolem roku 1250 olomouckým arcibiskupem Bruno, ale existovala jistě i před rokem 1297“.

 Pan učitel Oliva dospěl k tomuto závěru na základě prostudování všech tehdy přístupných  historických dokumentů, včetně  testamentu  olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, sepsaného v listopadu roku 1267 před vojenskou výpravou proti pohanským Prusům, které se zúčastnil.

 Datum o první  doložitelné zmínce o Hrabové (rok 1267) v souvislosti s testamentam biskupa Bruna  platilo až do roku 1997, kdy v nově vydaných dějinách města Ostravy byl dřívější výklad  závěti biskupa Bruna zpochybněn,  a „rodný list“ Hrabové opraven na rok 1297.  O tuto změnu se  zasloužil tehdy  mladý  historik Karel Jiřík. Možná, že se i  tímto způsobem snažil zviditelnit.

Nové  datum (1297) je uvedeno i v publikaci „Sedm století Hrabové“   z roku 1997, na které se podílel i Antonín Barcuch. Nemohl jinak, musel  respektovat stanovisko svého tehdejšího nadřízeného.

Ale vývoj názorů  na obsah testamentu biskupa Bruna pokračoval, a nynější významní regionální  historikové (především dr. Tomáš Baletka a dr. Dalibor Janiš) ve svých odborných studiích prokázali, že v uvedené závěti biskupa Bruna z roku 1267 je zmínka o Hrabové nezpochybnitelná.

Tyto „zmatky“ mají i své praktické důsledky. Měla Hrabová v roce 2017 slavit 720 nebo 750 let od svého založení? Budeme v roce 2027 slavit 730 nebo 760 let od vzniku Hrabové? Když se neumíme shodnout ani na tomto datu, pak máme vážný problém.

Položil jsem si otázku, proč se tak děje? Proč  pan zastupitel Ing. Radomír Orkáč (za peníze spolku TORALI) zadal u místního umělce p. Jiřího Neuwirta  novou pamětní medaili Hrabové s kostelíkem Sv. Kateřiny a  s nápisem Hrabová 1297? Proč opakovaně "otevírá"  tento pro současnou Hrabovou  poměrně nevýznamný problém? 

To mi opravdu, ale opravdu můj rozum nebere…

5.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma