Navigace: Vladimír Slavík > Co přinesly srpnové Hrabovské listy

Co přinesly srpnové Hrabovské listy

 

Na úvod  má pochvala redaktorovi Hrabovských listů Ing. Janu Dvořákovi.  Na rozdíl od většiny radničních periodik vyšel v Hrabové místní časopis jak v červenci tak v srpnu.  Jinde to řeší, s ohledem na dovolené v redakci,  prázdninovým  dvojčíslem.

 V srpnových HL byl určen velký prostor hodnocení plnění  volebních programů  místních  volebních subjektů.   Marně jsem hledal  vyhodnocení volebního programu  SNK Hrabované.

Nemohu si  zde odpustit kritickou poznámku na adresu  tohoto sdružení.  Po nástupu do funkce redaktora  HL Ing. Dvořáka Hrabované tento časopis ignorují, a poškozují tak především své voliče.  Ti také mají právo na informace o plnění volebního programu volebního subjektu, kterému dali svůj hlas.

 A ještě jedna poznámka na adresu Hrabovanů. Od určité doby se netají svou kritikou směrem k vedení MOb, především starosty a tajemníka. Mnohá z jejich zjištění mají reálný základ. Své připomínky zveřejňují na soukromém webu, který má jen omezený počet čtenářů. Přitom podle tiskového zákona mají právo publikovat v Hrabovských listech.  Proč této možnosti nevyužívají?  Oslovili by tak podstatně více občanů. Jakoby jim na tom příliš nezáleželo.

Za významný  považuji v srpnových HL příspěvek paní Hany Mamčařové o činnosti Skautu, který slaví  v Hrabové  rok od založení. Nejde o lecjakou organizaci. Existuje již více jak 100 let a je stále velmi populární. Skautské desatero (skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, pomáhá jiným, je ochráncem přírody atd.) je aktuální i v 21. století.  Oceňuji  Ing. Dvořáka, že pečlivě sleduje činnost této organizace a informuje o ní občany Hrabové. Stále  ale není vyřešen problém vedoucích tohoto oddílu z řad místních občanů. Dosavadní pomoc těch přespolních má také své limity. Zde vidím nedostatečný zájem ze strany komise RMOb pro děti a mládež.

 Věnuji se problematice radničních periodik dlouhodobě.  Hrabovské listy, vycházející od roku 1992, dosáhly postupně vynikající úrovně.  Základy položil Ing. Lumír Kosela, časopis po stránce obsahové  i grafické velmi  zdokonalil Mgr. Petr Žižka a tuto vysokou úroveň udržuje i Ing. Jan Dvořák.

 Nedávno jsem navrhoval Redakční radě, aby přihlásili Hrabovské listy  do celostátní soutěže o nejlepší radniční periodikum. Nepřihlásili.

 Je jen málo oblastí, ve kterém je Hrabová skutečně dobrá.  Dobré umístění v této soutěži by zvýšilo i prestiž naší obce. Možná se tak stane v příštím volebním období.

4. 8. 2022    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma