Navigace: Vladimír Slavík > Co s objekty po bývalé školce na Šídlovci?

Co s objekty po bývalé školce na Šídlovci?

Naše samospráva stojí před rozhodnutím o dalším využití prostor  po bývalé školce na Příborské ulici a prostor na ul. V. Huga. Rozhodnout by se mělo  pokud možno rychle, odkladem se nic nevyřeší.

Problém se mohl řešit v předstihu, ale nestalo se tak. Byla  uskutečněna  jediná akce,  a to  nepříliš reprezentativní průzkum veřejného mínění občanů. Výsledky  byly zveřejněny na str. 3  v únorových Hrabovských listech.

Položil jsem si otázku, co bych  v těchto prostorách jako občan Hrabové preferoval.

Pokud jde o prostory na Příborské 28, tak jednoznačně bych prosazoval  jejich  začlenění do bytového fondu, a to jako sociální byty.  To proto, že  řešení sociální problematiky  našeho regionu je stále velmi nedostatečné.

 Důkazem jsou vysoké počty „bezdomovců“ a dalších osob, které přežívají  v bídě na okraji lidské společnosti.  Na jedné straně se plánují cesty  na Mars, na straně druhé jsme lhostejni k utrpení svých bližních. A při různých příležitostech zdůrazňujeme svou náležitost  k  náboženskému směru, jehož zakladatelem byl Ježíš Kristus!  Takoví jsme.pokrytci.

Musí se pomáhat těm domácnostem, které se ocitly v kritické sociální situaci. Obvykle se jedná o dočasnou pomoc.  Dříve se těmto zařízením říkalo „chudobinec“, dnes „sociální byty.  I ty dva na Příborské ulici my mohly vyřešit prekérní  sociální situaci dvou rodin, včetně jejich dětí. 

Pokud jde o bývalou školku na ul. V. Huga, tak zde máme zahradu a vlastní stavbu.  V žádném případě bych nesouhlasil přeměnit bývalou zahradu na  parkoviště motorových vozidel.

Řešení již bylo vlastně nalezeno, dětské hřiště není špatný nápad. Pokud by se neosvědčilo, tak ideální by byl park s lavičkami  a s udržovanou zelení.

Co s objektem školky? Rozhodující je důkladné posouzení jeho stavebního stavu.  To z konce  roku 2018 od firmy Ateliér IDEA, s.r.o., poukazuje na trhliny v obvodovém zdivu, které lze  technicky a stavebně řešit. Náklady byly odhadnuty na 2, 6 mil. Kč. Takže je zde stále naděje tento objekt opravit. Ale co dál? Jaké bude jeho další využití?

To určitě existuje. Nelze přehlédnout, že nastupující generace se velmi zajímá o relaxaci, sport a zdravý životní styl. Vznikají nové sportovní aktivity, které lze provozovat i v uzavřených  prostorách. Třeba moderní „fitcentrum“. Rekreačně by bylo možno provozovat v těchto prostorách i ping-pong, kulečník, nebo šachy. I tak lze smysluplně  trávit volný čas.  Pro posezení „u piva“ máme v Hrabové dostatečné kapacity.

Rozhodující je otázka, na jaké platfomě by se tyto  nové aktivity provozovaly?  Osobně bych prosazoval  aktivitu podnikatelskou, tedy  soukromou firmu, která by provoz tohoto zařízení po všech stránkách zajišťovala.
Ale je  možné, že by se tohoto úkolu úspěšně zhostila i obec, případně místní společenské a sportovní organizace. Třeba TJ Sokol Hrabová.

28. 9. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma