Navigace: Vladimír Slavík > Cyklisté se mají z čeho radovat

Cyklisté se mají z čeho radovat

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Mapový portál města Ostravy obsahuje i mapu s vyznačením všech cyklostezek na území města a jeho okolí. Je to určitě praktická pomůcka při plánování rodinných cyklovýletů do míst, kde jsme  ještě nebyli. Městské cyklostezky vedou až do blízkosti Brušperka, Hrabyně, Starého Bohumína, Orlové, Paskova.

Konečná délka ostravských cyklostezek má být 416 km. Náklady na jejich stavbu v převážně hradí rozpočet města. Cyklostezky slouží nejen k víkendovým projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a k dalším účelům. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Přispívá k tomu i stále oblíbenější systém sdílení kol – bikesharing. Nebývalý rozsah nastal i v používání koloběžek. Pro ně jsou však nutné cyklostezky s asfaltovým povrchem.

Rozvoj cyklostezek má nyní v Ostravě  „na starosti“ Městský ateliér prostorového plánování (MAPPA). Připravuje „Koncepci rozvoje cyklistické dopravy“, kterou nyní postupně konzultuje s jednotlivými městskými obvody. Za Hrabovou je pověřen těmito konzultacemi místostarosta Ing. Raromír  Orkáč.

Jedna z kapitol připravované koncepce se týká také povrchu cyklostezek. Obecně pro stezky, sloužícím chodcům a cyklistům se navrhuje červená betonová dlažba bez fazet s délkou strany kostky minimálně 200 mm ve směru jízdy. V místech, kde pod pod stezkou nejsou inženýrské sítě, je nejvhodnější asfaltový povrch. Ten je pokládán za ideální i pro koloběžky a brusle.

Jaké jsou aktuální problémy s cyklodopravou v Hrabové?  

Tím prvním je nekvalitní povrch na trase „P“, která začíná u ulice Bělské a končí u restaurace Ve Dvoře. Cyklostezka vede po bývalé hrázi rybníků, za léta používání zde  vznikly nerovnosti, kaluže a díry, které nikdo neopravuje.

Tím druhým je nevhodný povrch na trase od restaurace Ve Dvoře k lávce přes Ostravici. Cyklostezka vede po levobřežní hrázi Odlehčovacího kanálu Ščučí, povrch je tvořen kamenivem, nevhodným pro koloběžky a brusle.

Snad se cyklostezky včetně uvedených dvou problémů  dostanou i na program jednání komise pro výstavbu, dopravu a ekologii RMOb Hrabová. V zápisech z dosavadních jednáních není o nich žádná zmínka.

25. 4. 2023   V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma