Navigace: Vladimír Slavík > Cyklostezky na území Hrabové

Cyklostezky na území Hrabové

Hrabová má ve srovnání s okolními městskými obvody poměrně  kvalitní síť cyklostezek.  Je to tak dobře, protože dopravně přetížená Paskovská  ulice je pro cyklisty prakticky nepoužitelná.  

Důležitou cyklistickou trasou je Domovská ulice.  Má kvalitní povrch,  a to až  k podjezdu pod Prodlouženou Mostní. Pak následuje  propojka na ul. Poplužní,  která je dost nerovná a místy i blátivá.  Poplužní ulice je pro kola i koloběžky  sjízdná velmi dobře.  Ulice  „K Pilíkům“ je zpočátku dobře sjízdná, ale pak následuje  dlouhý úsek, kde je to dost špatné. Nemíním tím okolní prostředí, ale kvalitu vozovky.  Přitom je zde poměrně  intenzivní „cykloprovoz“, a to hlavně ve víkendové  dny. Často do těchto míst jezdí rodiče s dětmi a sledují volně se pasoucí koně. Další  cyklisté míří  na nedalekou lávku přes Ostravici nebo do restaurace „Ve Dvoře“.

Od křižovatky s ulicí Bělskou lze  odbočit na velmi pěknou cyklostezku, vedoucí  směrem k Mitrovicím. Je zde nejen kvalitní povrch, ale i příjemné okolí, tvořené  vzrostlými stromy po obou stranách stezky.   Vždyť  se jedná a bývalou hráz bývalých rybníků! Rostou zde  převážně duby, lípy a olše. Tato trasa byla původně určena pro potřeby bývalého JZD  Odra a propojovala farmy v Hrabové, Nové a Staré Bělé. Nyní slouží cyklistům a chodcům, kteří zde nalézají krásnou přírodu a odpočinek. I když asfaltový povrch  po dobu cca 30-ti  let nikdo neopravoval, je stále velmi kvalitní.

Hojně je využívána cyklostezka, vedoucí  po pravém břehu Ostravice. Lze po ní pohodlně projet trasu dlouhou cca 6 km ze Šídlovce až k restauraci „Balkán“ v Paskově.  Při poslední jízdě po této trase jsem si všiml,  že odpočinková místa jsou pečlivě udržována, a to včetně košů na odpadky. Pečuje se i o zatrávněné plochy mezi vlastní cyklostezkou a korytem řeky.

Dost mě překvapil poměrně malý zájem  o novou cykĺostezku  kolem Prodloužené Mostní. Její technické provedeni „nemá chybu“, ale prozatím  není cyklisty příliš vyhledávána. Možná proto, že se o ní mezi cyklisty  ještě příliš  neví.

Závěr:  Cykloturistice se předvídá právem veliká budoucnost. Dříve nebo později bude možno procestovat   po bezpečných trasách na kolech nebo koloběžkách  všechna zajímavá místa v širokém okolí.  Pokud jde o Hrabovou, bylo by vhodné vytvořit konkrétní časový harmonogram  dobudování zdejší sítě tak, aby tato  navázala na tvořící se sítě v okolních obcích.  Za prioritní bych považoval zlepšení povrchu jižní části cyklostezky „K Pilíkům“  a také trasy, vedoucí  po protipovodňové hrázi  od Statku k lávce  přes Ostravici. Předpokládá to však dohodu s vlastníky, t.j.  se státními podniky DIAMO a Povodí  Odry.

27. 8. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma