Navigace: Vladimír Slavík > Ďábel se ukrývá v maličkostech

Ďábel se ukrývá v maličkostech

 

Já chápu toto rčení takto: Kdo neumí  řešit maličkosti, pravděpodobně selže i  v závažných situacích. Také se této  lidské vlastnosti říká nedbalost.

Napadlo mne to, když jsem marně čekal na zveřejnění podkladů  na webových stránkách MOb Hrabová  pro jednání zastupitelstva, které bylo svoláno na 14. 9. 2022. Podle Jednacího řádu zastupitelstva měĺy být zveřejněny  9.9., ale stalo se tak až v den jednání zastupitelstva,14.9.

Jsem si dobře vědom svých práv občana. Mám právo se zúčastnit těchto jednání, a když nemohu, mám právo zaslat svou připomínku písemně. Pokud má mít „hlavu a patu“, musím mít možnost si důkladně prostudovat všechny  podkladové materiály, což jsem nemohl.

Uvedu příklad: V podkladových materiálech jsem se dočetl, že se bude hlasovat i o peněžitých darech členům komisí a výborů,  kteří nejsou členy zastupitelstva, a také  aktivním občanům  za činnost v roce 2022, a to dle návrhů předsedů komisí, výborů a šéfredaktora HN.

Nemám vůbec nic proti odměnám členům komisí a výborů, kteří nejsou zastupitelé.  Naopak, zde bych byl velmi štědrý, jelikož  se od těchto občanů  vyžaduje  vysoce kvalifikovaná  a zodpovědná práce.

Ale jiné to je u občasných přispivatelů do Hrabovských listů. Zde nejsou (podle mého názoru) peněžní dary vůbec vhodné.  Čím se má měřit náročnost jejich práce?  Počtem příspěvků?  Nebo  jejich obsahem? A proč  o tom má rozhodovat šéfredaktor? Proč ne Redakční rada? To by byl obsah mého dotazu.  Je možné, že podobný dotaz bude mít někdo z členů zastupitelstva nebo z přítomných občanů. Dozvím se to až ze zápisu.

14. 9. 2022     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma