Navigace: Vladimír Slavík > Další komise zahájila činnost

Další komise zahájila činnost

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Včera byl na webových stránkách městského obvodu zveřejněn zápis z prvního jednání nově ustavené komise pro dopravu, výstavbu a ekologii.  Po komisi kulturní a  bytové je to třetí komise, která informuje občany Hrabové o své činnosti.

V jejím čele je pan Martin Krejčíček. Je to absolvent stavební průmyslovky a jeho specializace jsou dopravní stavby. Členové devítičlenné komise provedli „dělbu práce“ a tím i rozdělení zodopvědnosti  za oblast výstavby, dopravy, infrastruktury, technologií  a ekologie. Dokonce se nezapomnělo ani na problematiku dotací.

Vždy jsem byl přesvědčen o tom, že v Hrabové jsou lidé, kteří mají odborné znalosti v uvedených oblastech. Poprvé od vzniku městského obvodu v roce 1990 se tyto podařilo získatve větším počtu pro práci v této komisi. Tvoří ji Jana Batelková, MBA, Ing. Tomáš Konečný, Ing. Jiří Skalský, Ing. Adam Hrabovský, Ing. Jiří Koritár, Ing. Milan Kratochvíl, Ing. Jiří Kubečka, Ing. Iva Vinklerová.

Již první zápis svědčí o tom, že činnost komise bude významným způsobem ovlivňovat další vývoj Hrabové. Přesvědčil mne o tom bod 7, který obsahuje program pro příští jednání komise.

Velká pozornost je věnována i podnětům občanů. Všechny byly projednány a se stanoviskem komise o nich rozhodne RMOb. Tento postup může napomoci v realizaci zásad „zpětné vazby“ mezi vedením radnice a občany.

Uvedený zápis byl pro mne příjemným překvapením. Nejenom svým obsahem, ale i formou. Míním tím dobře promyšlený sedmibodový program jednání.

Závěr:  Patřím mezi občany, kteří pozorně sledují veřejné dění v Hrabové a hodnotí ho i podle informací, které přináší  webové stránky obce. Přeji si, aby těchto informací bylo co nejvíce. Pozorně čtu nejen zápisy ze zastupitelstva a výborů, ale i usnesení rady a zápisy (usnesení) z komisí. Zde stále postrádám informace o činnosti komise mediální a komise pro občanské záležitosti.

4. 1. 2023      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma