Navigace: Vladimír Slavík > Deficit lesů v Hrabové

Deficit lesů v Hrabové

Je zvláštní, že  doposud nikdo z místních politiků,  ekologů a ochránců přírody neupozornil na deficit lesů v Hrabové. Ve srovnání  s okolími obcemi  je situace následující:

Paskov: Celková rozloha  1 122 ha, z toho  lesů a lesních pozemků 234 ha, tj. 21 %,  na jednoho obyvatele připadne 585 m/2 lesa.

Nová Bělá: Celková rozloha 707 ha, z toho lesů a lesních pozemků 164 ha, tj. 23 %,  na jednoho obyvatele připadne 3 172 m/2 lesa.

Stará Bělá: Celková rozloha 1 394 ha, z toho lesů a lesních pozemků 415 ha, tj. 30 %, na jednoho obyvatele připadne 992 m/2 lesa.

Hrabová: Celková rozloha 921 ha, z toho lesů a lesních pozemků 32 ha, tj. 3 %, na jednoho obyvatele připadne 82 m/2 lesa.

Přitom  důkazy o blahodárném působení lesa na  na kvalitu vzduchu jsou  velmi přesvědčivé a existují i možnosti, jak lesní plochy postupně rozšiřovat.

Aletyto možnosti  nejsou využívány! Narážím tím opět na nedávné  doporučení RMOb na přeměnu rekultivované   „ostatní plochy“ v areálu vodních nádrží Pilíky ne na les, ale na „krajinnou zeleň“. Toto doporučení se mi jeví jako nezodpovědné. Bylo možno  rozšířit zdejší lesní plochy z dnešních 30 ha ca cca 40 ha, ale nestalo se tak.

Podle statistických údajů bylo v Hrabové v roce 1948 72 ha lesů. Byly soustředěny v oblasti  řeky Ostravice a později byly vykáceny jednak při stavbě průmyslového areálu TAJGA, jednak následkem vzniku struskového odvalu Vítkovických železáren.

 Po zrušení  Dolu Paskov vznikly nové možnosti v zalesňování  rekultivovaných  území na jižním konci Hrabové. Zalesněno  bylo 12 ha bývalého odvalu „B“  a 11 ha na  ploše po bývalých vodních nádržích Pilík 1, 2. Možnost dalšího zalesnění, která se vyskytla po rekultivaci nádrže Pilík 3 ( 9,5 ha) využita nebyla. Kdo za to nese zodpovědnost?

30. 8. 2021      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma