Navigace: Vladimír Slavík > Dělba práce mezi členy RMOb

Dělba práce mezi členy RMOb

Rozhodnutí  o dělbě práce přijala rada brzy po svém vzniku, a to na zasedání dne 23. 1. 2019. Určité změny nastaly po reorganizaci rady v dubnu 2021, kdy  jednotlivé činnosti byly rozděleny takto:

Starosta Igor Trávníček: Dokončení akcí připravených k realizaci, bezpečnost.

Místostarostka Vladislava Kopitzová: Zeleň, kultura, majetek, ekonomika, kronika.

Radní Jiřina Kelnarová: Sociální věci, zdravotnictví, komise pro děti a mládež, občanské záležitosti.

Radní Jiří Dolejška: Bytová problematika, doprava, školství.

Radní  Petr Balušek: Stavby, investice, Strategický plán.

Jde o zcela nový systém fungování rady. Dříve většinu záležitostí „řešil“ starosta a radní se pouze vyjadřovali k jeho návrhům.  Nyní má každý radní svůj resort, za který osobně zodpovídá.

V každém případě je to krok správným směrem. Je to přínosné i pro občany, své  požadavky, návrhy a doporučení mohou  konzultovat s konkrétními radními.

Tak se tento systém osvědčil?

Je pochopitelné, že  u tak náročné změny nelze očekávat výsledky „ze dne na den“.  Jsem spokojen s informovaností pana starosty  o  nyní realizovaných investičních akcích. Je to nová školka, přístavba  k budově  Úřadu, opravy komunikací. Informace poskytuje pan starosta pravidelně jak v Hrabovských listech  tak na zasedáních zastupitelstva. 

Rovněž paní místostarostka  často a podrobně informuje veřejnost o péči o zeleň na Šídlovci i jinde. Dostatečné jsou i informace o kulturním dění, o ekonomice obvodu a také o kronice. Paní místostarostka  aktivně pracuje i v kulturní komisi.

U paní Kelnarové si cením  jejího  zájmu  o založení místního Skautu.  Vede jí k tomu nezpochybnitelná  odbornost v oblasti  výchovy a ví jakým přínosem by  tato organizace  pro hrabovskou mládež byla.  Kéž by se to povedlo!  Zájem o svůj rezort prokazuje i svým členstvím v komisi pro děti a mládež a v komisi zdravotní.

Obtížný rezort má pan radní Jiří Dolejška. Míním tím problematiku dopravy a také problematiku bytovou. Panu radnímu nelze upřít snahu, ale prozatím se nedostavily konkrétní výsledky.  Třeba v záležitosti plánu oprav bytového fondu a  posunu zastávky MHD blíže k budově radnice se pan radní prozatím nijak neangažoval.

Obtížný rezort má i pan radní  Petr Balušek. Jsme občas v písemném i osobním styku a velice si vážím jeho upřímnosti, pracovního i osobního nasazení. Ale  na příklad při realizaci  Strategického plánu nebyl  prozatím příliš aktivní. Vytvoření „Srdce Hrabové“ je stále v nedohlednu.

Na závěr  tohoto článku mám potřebu sdělit čtenářům Hrabovských  novin toto:  Občanům naší obce nejsou veřejné záležitosti lhostejné a totéž platí i o našich zastupitelích.

Hrabová je stále vyhledávaným místem pro  bezpečný, smysluplný a spokojený život občanů nejenom místních, ale i z širokého okolí. Svědčí o tom i  výstavba dalších RD ve vesnické části obce a zájem o  bydlení v obecních bytech na Šídlovci. Je nezpochybnitelným  faktem, že Hrabová má mezi jednotlivými městskými obvody velmi dobrou pověst .Jak pro svou minulost tak i pro přítomnost.

To ale neznamená, že máme právo „usnout na vavřínech“.  Máme ještě mnoho problémů, které čekají na vyřešení.

27. 9. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma