Navigace: Vladimír Slavík > Digitální badatelna AMO

Digitální badatelna AMO

 

 U archivu města Ostravy (AMO) vznikla v minulých letech digitální badatelna  pro občany, kteří se zajímají o minulost svého bydliště a využívají pro tyto účely internet.  Pokud je mi známo, je nás i v Hrabové poměrně hodně.

Možná, že ne všichni mají informace o současných možnostech, která tato badatelna poskytuje. Především  pro ně je  určen dnešní článek.

Digitalizované sbírky historických dokumentů o Hrabové jsou poměrně rozsáhlé.

Především to jsou údaje o obyvatelstvu  Hrabové z let  1900 a 1910. V uvedených letech proběhlo „sčítání lidu“, a tak máme podrobné  informace o všech  tehdejších obyvatelích a jejich domácnostech.  Známe jejich jména, údaje o době a místě narození, o jejich zaměstnání, majetkových poměrech, o počtech dětí  a o  místě  jejich trvalého bydliště. To je určeno číslem popisným. V roce 1910 bylo v Hrabové 420 domů s čísly popisnými,  ve kterých žilo 2 211 obyvatel.

Ve sčítacích arších z roku 1910 jsem objevil  i následující kuriozitu: Je tam zaznamenán objekt bez popisného čísla, a to  devítičlenný cirkus rodiny Berouskových, který tehdy  hostoval v Hrabové. Možná je to vysvětlení i  pro existenci  honosného hrobu této rodiny na jihozápadním konci našem hřbitově.  Pravděpodně v době jejich hostování v Hrabové někdo z této rodiny zemřel. Konkrétní místo, kde byl tehdy na ůzemí Hrabové vztyčen stan tohoto cirkusu, není známo. Nejsou známy ni podrobnější informace o délce pobytu tohoto cirku   na území  naší  obce.  Zůstal pouze uvedený hrob  a pomník na našem hřbitově. 

  Jsou zde i údaje  o  Vilému  Závadovi.  Bylo mu v roce 1910  5 let a žil se svými rodiči a sourozenci v domku č. p. 29. Byl to domek   na pravé straně  Paskovské nedaleko od ulice Mostní.

Pak v digitálním archivu  nalezneme zápisy ze schůzí  obecního výboru,  účetní knihy,  domovské listy a řadu dalších archiválií. Velmi rozsháhá je sbírka dokumentů  o činnosti místních dobrovolných hasičů.   

To platí i o  sbírce historických map. Nejstarší  jsou z roku 1876 a  obsahují  podrobné údaje  o  počtu a rozmístění  tehdejších zemědělských usedlostí  a jiných staveb,  a také o velikosti ploch zdejších rybníků, včetně jejich tehdejších  názvů.

Musím upozornit i na sbírky místních kronik. Je v nich popsána historie Hrabové od  jejího vzniku až do roku  1957.

Naši předkové  nám poskytli  mnoho objektivních  informací , které se zachovaly  až do dnešních dnů.

. Mám určité pochybnosti, jestli je toho schopna i současná generace.  Konkrétně touto poznámkou míním přezíravý vztah našich nynějších zastupitetů k povinnostem, které jsou obcím uloženy v zákoně o obecních kronikách.

 Tento zákon  přikazuje obcím  provádět  kronikářské záznamy bezodkladně a objektivně. V Hrabové se tak neděje. Kupodivu to nikomu nevadí. Ani zastupitelům, ani  občanům.  I tento detail  vypovídá o krizi zastupitelské demokracie nejenom v širším měřítku, ale i v Hrabové. 

25.7.2020    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma