Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse k článku Úroveň informovanosti občanů Hrabové.

Diskuse k článku Úroveň informovanosti občanů Hrabové.

 

Diskuse na toto téma se zúčastnilo  k datu 29. července 11:29  hodin  7 čtenářů  HN.

Rosťa  HD: Některá čísla HL jsou příliš servilní k ODS a koalici. Nová hnutí jsou cenzurována. Obecní FB je veden mediální komisi.

Stanovisko HN: V posledním čísle Hrabovských listů jsem našel z řad zastupitelů koalice 3  příspěvky (2x Trávníček, 1x Chlupatý), z řad opozice 4 příspěvky (Šumbera, Orkáč, Dvořák, Kopitzová). Z řad občanů, kteří nemají vazbu na koalici, nejméně 10 příspěvků. Takže teoreticky by si mohli stěžovat zastupitelé koalice, že mají v HL málo prostoru.  Pokud jde o údajnou cenzuru, lze si stěžovat u vydavatele.  Za obecní FC je podle rozhodnutí rady MOb zodpovědný předseda mediální komise, ale je to zcela legální rozhodnutí rady, která je volena zastupitelstvem.

Rostislav Gromnica, Poláčkovi, Rosťa HD:  Obecní web je v řadě článků přesměrován na web soukromý.Třeba se to po volbách zlepší. A nejhorší je, že právě členy mediální komise jsou lidé, z nichž někteří jsou zdrojem těchto potíží.Jednou z hlavních příčin tohoto neutěšeného stavu je fakt, že v čele mediální komise je zastupitel, který nemá pod kontrolou Brouky Pytlíky.

Stanovisko HN: Rosťa junior asi nechtěně zaměnil „obecní web“  s „obecním FB“. Pokud jde o obecní FB, je to  podle mého názoru nedomyšlený a špatně připravený experiment. Třeba by mohl za určitých okolností dobře posloužit občanům jako neoficiální informační prostředek. Musel by se asi dobře promyslet statut. Je to úkol pro nově zvolené zastupitelstvo. Pokud jde o členy mediální komise, jsou voleni radou a ta zase zastupitelstvem. A to je voleno občany. Mohou se nám někteří členové medkom nelíbit, ale to je asi všechno, co s tím můžeme dělat. Jediná rada pro příznivce STAN-KPH je uspět ve volbách a změnit složení mediální komise.

Ing. Jan Dvořák: Tak já také  musím s panem Slavíkem trochu nesouhlasit. Není to tak, že by HL nemohly vycházet měsíčně – jde jen o to šéfredaktorovi vytvořit vhodné podmínky.

Stanovisko HN: Udivuje mě, že Honza Dvořák z celého mého článku si všiml pouze toho, že HL nevychází měsíčně. Zcela ignoroval problematiku webových stánek,obecního rozhlasu, plakátovacích tabulí a především problematiku obecního FB. Kdybych byl škodolibý, tak bych se zeptal, proč neprosadil  HL jako měsíčník v době, kdy byl místostarostou a členem redakční rady.

Martin Slepička: Měsíčník by byl určitě lepší. Ale když si uvědomím, že 4 z 6 čísel pro vchod končí u nás  v koši, tak je otázka, zda to má smysl.

Stanovisko HN: Martin nezklamal a i v této záležitosti projevil svůj názor otevřeně. Buďme rádi, že máme (prozatím) kvalitní dvouměsíčník, nelze mít najednou vše. Snad přijde jednou doba, kdy si bude občanstvo spontánně vynucovat HL jako měsíčník. Bude to tehdy, až  všichni Martinovi sousedé budou nedočkavě čekat na nové číslo HL.

Miroslav Houžvička: Vážený p. Dvořáku, z vašeho příspěvku je vidět, že jste nikdy nepřičichnul k novinařině. Jakého úsilí je třeba, aby vznikl kvalitní měsíčník.

Stanovisko HN:  Opět musím zopakovat, abychom si vážili toho, co máme. Ocení to každý, kdo objektivně sleduje současný stav ve srovnání s minulostí. Ale opět musím poznamenat, že i Mirek se ve své poznámce soustředil pouze na roční počet výtisků HN a zcela pominul hodnocení ostatních sdělovacích prostředků. Snad až příště.

Závěr Hrabovských novin: Mysĺím,  že stejně jako já ocení všichni účastníci této diskuse její věcnost a korektnost. Vždyť si lze  vyměňovat různé názory bez osobních urážek a různých invektiv.  

29. 7. 2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma