Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse mezi občany a radnicí

Diskuse mezi občany a radnicí

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Odjakživa probíhala výměna názorů mezi představiteli obce a občany. Kdysi dávno prostřednictvím sousedských setkání na návsí nebo v hospodě, později k tomu sloužily již organizované a předem plánované  besedy s občany. Tak tomu  bylo  dokonce  i po tzv. sametové revoluci. Tehdy po obnovení samosprávy Hrabové v r. 1990 bylo mnoho témat, které se na těchto besedách probíraly.

Obvykle jsou záznamy o dávno uplynulých událostech v místních kronikách. Hrabová má tu smůlu, že kronikářské zápisy po r. 1990 jsou pro občany  prakticky nepřístupné, avšak přístupné jsou  Hrabovské listy, kde je také mnoho zajímavých informací a do značné míry tak nahrazují naši kroniku.

Konkrétně o mém dnešním tématu - o spolupráci místních konšelů s občany.

Tyto aktivity jsou také označovány jako „zpětná vazba“.  Laicky řečno jde o výměnu informací, při které „ti nahoře“  zjišťují co si myslí a  potřebují „ti dole“ a získané poznatky se pak „ti nahoře“  snaží realizovat ke prospěchu  občanů.

Vracím se nyní k tématu „ Besedy s občany“ s následující statistikou z naší nedávné minulosti, a to s využitím informací z  Hrabovských listů.

Beseda s občany 18. 3 1993. Na programu plynofikace obce.

 Beseda s občany 26. 5. 1994. Na programu veřejné investice a privatizace bytů na Šídlovci.

Beseda s občany 14. 5. 1996. Na programu likvidace haldy.

 Beseda s občany 16. 10. 1996. Na programu prodej bytů na Šídlovci.

Beseda s občany 16. 4. 1997. Na programu privatizace bytů, veřejné investice.

 Beseda s občany 1. 4. 1998. Na programu rozpočet obce, investice

 Beseda s občany 15. 4. 1999. Na programu rozpočet, investice, ekologie.

  Všechny uvedené  besedy se uskutečnily v sále restaurace „U lípy“ a byly velmi hojně navštěvovány občany jak ze Šídlovce tak z vesnické části Hrabové.

Pak jako když utne. Již žádné besedy, žádná zpětná vazba.  Asi naši zastupitelé  usoudili, že je to zbytečné, vždyť oni nejlépe vědí, co je třeba dělat. A nejlepší ze všeho je nedělat nic. 

 Není to chyba pouze  našich „konšelů“, ale také občanů. Ti by si měli vynutit své právo mluvit do věci veřejných.

 Občané nemohou očekávat, že se tak stane pouze  prostřednictvím soukromých  webů, které se snaží nahradit chybějící dialog mezi volenými orgány a širokou veřejností. I když je počet čtenářů těchto webových stránek poměrně vysoký, počet  aktivních  účastníků různých diskusí se omezuje jen na několik jednotlivců. Ostatní jakoby neměli odvahu prezentovat veřejně svůj názor a pouze pasivně sledují stanoviska aktivních diskutérů.

 Pevně věřím, že i tyto celkem nahodilé aktivity ovlivní budoucí komunální  volby v r. 2018 a do nového zastupitelstva budou zvoleni také  ti, kteří mají potřebu  se vyjadřovat k veřejným záležitostem. Pokud budou kandidovat.

Prozatím  žádný nynější  volební subjet se nesnaží o nic, co by vedlo k navázání dialogu mezi občany a jejich volenými zástupci. Většina zastupitelů vykazuje v této oblasti pasivitu, Je ale možné, že nemám dostatek informací a má kritika není na místě. V tom případě se zastupitelům omlouvám.

25. 5. 2016  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma