Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse na facebooku o školce na Příborské ulici

Diskuse na facebooku o školce na Příborské ulici

V Hrabovských novinách jsem dne 8.8.2021 kritizoval skutečnost, že rodičům malých dětí ze Šídlovce  nebylo  vysvětleno, proč  nadále nemůže  existovat školka na Příborské ulici.

Zmínil jsem se také o tom, že tento požadavek byl ve volebním programu volební strany Starostové a nezávislí – KPH, ale zastupitel za tuto stranu, MUDr. Gromnica, nevyvinul žádné úsilí pro splnění tohoto volebního slibu.

MUDr. Gromnica na to reagoval  na facebooku skupiny Ostrava-Hrabová takto:  „Možnost zachování alespoň jedné školky na sídlišti jsem konzultoval opakovaně jak se starostou tak s ředitelkou školky a veřejně na  zasedání zastupitelstva. Hlavní argumenty byly dva:  finanční a obslužní náročnost (počty pracovníků, kuchyň a j.)  a hlavně dostačující kapacita nové MŠ. Racionalitu těchto důvodů jsme uznali a snažíme se nyní alespoň o zřízení zastávky autobusu MHD na pozemku obce u vykoupeného domku na Paskovské ulici pro lepší dostupnost školky pro rodiče s dětmi ze Šídlovce.“

Komentář HN: S argumenty proti školce na Příborské ulici je asi nutno souhlasit. Ale proč to nesdělil veřejnosti již dříve  pan starosta, ale zveřejňuje to až nyní  na soukromém FB „ opoziční“ zastupitel MUDr. Gromnica?  Vůbec tomuto postoji nerozumím.

 Nadějně zní  příslib pana zastupitele Gromnice, že se bude snažit alespoň o zřízení zastávky autobusu  na pozemku vykoupeného RD v blízkosti MŠ.  Jednal  již někdo s DPMO  o této možnosti? A kde bude zastávka ve směru opačném?  Jednalo se již o tom s majiteli potřebného  pozemku? Tuším, že je  ve vlastnictví rodiny Chlupatých. Šlo  by se o odkup cca  50 m/2  z parcely č. 2014/2.  Jsem velmi zvědav, co pan zastupitel Gromnica v této záležitosti podnikne. Zřízení nové zastávky  není tak jednoduché, jak se na první pohled jeví.  Námitky může mít i DPMO. Ale nechám se překvapit, možná  neoprávněně  podceňuji schopnosti pana zastupitele Gromnice.

Do diskuse se pak  zapojil Mgr. Gromnica mladší s oznámením, „že Vladimír nemá informace, tak trochu vaří z vody  a udělal by lépe, kdyby se tě zeptal.“

Komentář HN: Bez komentáře.

V další diskusi se ptají  manželé Poláčkovi: „Rosťo, v jakém časovém termínu vidíš realizaci této nové autobusové zastávky?“  Odpověď: „ Termín rozhodnutí neznám. Jsou dvě možnosti: buď před renovací  nebo až po renovaci zakoupeného domku. Potřeboval bych podporu od obyvatel Šídlovce během zasedání zastupitelstva v září , kdy tuto otázku hodlám opět veřejně otevřít.“

Komentář HN: Jaká je souvislost mezi renovací domku a zastávkou? Vždyť ta má být  na pozemku mimo vlastní domek.  Doufám, že to pan zastupitel na příštím jednání zastupitelstva srozumitelně vysvětlí. Míním tím souvislost mezi připravovanou renovací domku a zastávkou.

 Manželé Poláčkovi: „Zastávka se měla řešit současně s termínem dostavby MŠ. Alespoň tohle maminkám ze Šídlovce dlužíme.“

 Komentář HN: Manželé  Poláčkovi mají pravdu. Co zastupiteli Gromnicovi bránilo požadovat zřízení této zastávky  již dříve?  Ani v zápisech ani v usneseních zastupitelstva o tom není žádná zmínka.

Závěrečná poznámka HN:  Volební programy  volebních stran by se měly sestavovat pečlivě a zodpovědně.  Zachování školky na  Příborské ulici požadovali Starostové a nezávisí –KPH v době, kdy již bylo rozhodnuto o  zrušení školky na ul. V. Huga. Proč  snadno a „bez boje“ změnil MUDr. Gromnica svůj názor a přiklonil se na stranu „koalice“?   To jsem se z této diskuse na FB nedozvěděl.  

18. 8. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma