Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse o školce

Diskuse o školce

Milan Orkáč mi zaslal dopis se svými názory na připravovanou stavbu nové školky a velice mu tímto děkuji za tuto iniciativu. Na rozdíl od většiny ostatních  zastupitelů se tímto problémem zabývá velmi zodpovědně, a to ze všech možných stran.  Oceňuji jeho kultivovanou formu diskuse, bez emocí a bez nedůstojného napadání různými invektivami těch, kteří mají jiný názor.

Líbí se mi termín „hrabovské centrum vzdělání“, lahodí to mému sluchu patriota. Počítám k němu školu, knihovnu a možná budoucí aktivity v nedalekém  kulturním středisku. Ale školku bych  za součást „centra vzdělání“ nepovažoval.

Pokud jde o  dopravu dětí do školy, preferoval bych, aby tyto používaly buď vlastní nohy nebo autobus. Takže představa, že rodič ráno naloží do auta malé i starší dítě  a najednou je zaveze do školky a školy se mi jeví jako nereálná a z hlediska výchovy školáků i nevhodná. Měli by si zvykat na samostatnost již od mládí a dopravit se do školy sami.

Z textu Milana je patrné, že příliš nepreferuje „nový střed Hrabové“. Já ho vidím jako nezbytný, a s tím i souvisí nezbytnost budoucí zastávky MHD co nejblíže dnešní radnice. Pochopitelně s potřebnými „zálivy“ a s dalším technickým vybavením, jako jsou čekárny, přechod pro chodce atd.

Možná by se nemělo o umístění školky definitivně rozhodnout na zastupitelstvu příští týden a ještě o této záležitosti chvíli diskutovat. Vždyť to je velmi důležité rozhodnutí, při kterém se musí zvážit všechna pro a proti.

Mě  například vadí, že se nikdo nepokusil odhadnout, kolik dětí bude cca za 10 let bydlet na Šídlovci a ve zbývající části Hrabové. Základem této úvahy by byl současný stav. Ví dnes někdo o tom něco bližšího? Tedy kolik  v současné době dětí naší školky bydlí na Šídlovci a kolik ve zbývající části obce? Marně se to již delší dobu snažím zjistit. Takže doporučuji s konečným rozhodnutím příliš nespěchat a ještě chvíli o této záležitosti diskutovat.

Školku poblíž radnice preferuji především proto, že je zde více místa ve srovnání se Šídlovcem a brzy zde bude k dispozici i prostorný sál, který v dopoledních hodinách může sloužit pro různé aktivity dětí. A v budoucnu možná i zdravotní středisko a další zařízení, potřebná pro péči o tyto nejmenší.

V neposlední řadě jsou to i nároky na finance. Lépe se staví na vlastním pozemku, odpadnou tak vysoké náklady za stavební místo.

Ale k těmto záležitostem by se měla vyjádřit především mladá generace.

27. 1. 2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma