Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse zastupitelů o umístění nové školky

Diskuse zastupitelů o umístění nové školky

 

Že je nová školka nutná, o tom nepochybuje nikdo ze zastupitelů. Hlavním důvodem je údajně  špatný technický stav budovy školky na ulici V. Huga  a  možná i její nedostatečná kapacita. Faktem je, že řešení současných problémů této  MŠ  mají ve svých  volebních programech jak ODS tak ČSSD.

V dřívějších letech  nikdo nepochyboval o tom, že školka  zůstane  na Šídlovci.  První  návrhy na umístění školky mimo Šídlovec vznikly v roce  2017 a tato změna byla projednána na pracovním zasedání zastupitelstva 6. listopadu 2017.

Podrobně byly projednány výhody a nevýhody stavby nové školky u budovy ÚMOb. Pro pokračování příprav stavby MŠ na V.Huga bylo 7 zastupitelů (Balušek, Chlupatý, Naď, Novák, Strnišťová, Lyčka, Dvořák), pro přemístění školky k úřadu 3 zastupitelé ( Šumbera, Petana, Hrabovská), hlasování se zdrželi Rundt, Trávníček, Kopitzová.

Debata o školce pokračovala i na zastupitelstvu 31.1.2018, kdy se mělo rozhodnout definitivně  o místě stavby budoucí školky.

Zastupitel Dvořák uvedl 10 nejasností v nákladech na novou školku a prohlásil, že nebude hlasovat pro přesun MŠ. Zastupitel Orkáč je také proti přesunu k úřadu a navrhuje přesun do blízkosti  ZŠ. Zastupitel Chlupatý považuje přesun školky k úřadu za výborný nápad a bude pro něj hlasovat. Stejného názoru je i zastupitelka Kopitzová. Pro přesun školky k úřadu se dále vyslovila zastupitelka Strnišťová a Hrabovská jakož i zastupitelé Šumbera, Novák, Petana, Rundt a  Lyčka.

 Výsledek hlasování: pro přesun k úřadu 13 zastupitelů, proti Dvořák a Orkáč,  

Na zastupitelstvu 26.3.2018  měl ve věci stavby nové školky připomínku pouze zastupitel Orkáč. Pozastavuje se nad tím, že doposud nebyl zpracován statický posudek stávající budovy MŠ V. Huga. Proto se diví, z jakých důvodů se má stavět nové školka.

Zdali se někdo ze zastupitelů vyjádřil k problematice MŠ na posledním zastupitelstvu 11.6.2018 nevím, zápis doposud nebyl zveřejněn.

Komentář HN k problematice MŠ:

Začnu od konce, a sice připomínkou zastupitele Orkáče z 26.3.2018. Rovněž pro mě je záhadou, že doposud nebyl zpracován odborný stavební, hygienický a bezpečnostní posudek stavu MŠ na ulici V. Huga. Přitom údajné stavební a jiné závady byly příčinou požadavků na stavbu nové školky.

Druhou  záhadou je pro mě skutečnost, že nikdo ze zastupitelů nepožadoval za nutné zpracování výhledové studie o tom, kolik dětí cca v roce 2030 bude ze Šídlovce  a kolik z prudce se rozvíjející střední a jižní části Hrabové. Vždyť blízkost školky od bydliště rodičů má velký význam.Takže se zcela pominula alternativa dvou školek, jedna na Šídlovci  pro cca 50 dětí, druhá u úřadu pro cca 80 dětí.

Třetí záhadou je pro mě skutečnost, že k těmto debatám nebyli přizván odborník z útvaru Hlavního architekta SMO a odborník - architekt v oboru MŠ. Myslím, že všichni místní „odborníci“ by se dozvěděli mnoho důležitých informací, které by možná ovlivnily jejich názory na tuto problematiku.

Čtvrtou záhadou je pro mě skutečnost, že v uplynulých debatách nepadl konečné rozhodnutí zastupitelstva, co se v budoucnu stane s MŠ na Příborské ulici. Může existovat i v situaci, že budova na V. Huga již nebude mateřskou školou?

Mnou  výše uvedené čtyři  „záhady“ doposud nebyly objasněny. Nebo snad ano?

21. června 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma