Navigace: Vladimír Slavík > Dnes je státní svátek - 28. říjen

Dnes je státní svátek - 28. říjen

 

Poprvé byl v Hrabové tento svátek „úředně“  slaven 24. listopadu 1918, a to  na schůzi obecního výboru.

 Tehdejší starosta Antonín Adámek měl slavnostní projev, ve kterém uvítal přítomné jakožto zástupce obce v novém státě československém. Oznamuje, že samospráva prozatím zůstává táž, a to až do voleb podle nového volebního řádu. Přítomni usnášejí se zaslat nové vládě v Praze pozdrav a tlumočit jí naprostou oddanost. Pak byly projednány další body podle původního programu schůze.

Obecní výbor se k tomuto tématu pět sešel 22. prosince 1918.

Pan starosta promluvil o příjezdu prezidenta republiky Tomáše Masaryka, budovatele a osvoboditele naší vlasti, který se dne 21. prosince 1918  po čtyřech letech vrátil. Po slavnostním projevu navrhl pan starosta, aby president T. Masaryk, min. předseda Dr. V. Klofáč a spisovatel A. Jirásek byli jmenováni čestnými občany naší obce. Návrh byl přijat jednomyslně.

S určitým časovým odstupem popsal v roce 1924  kronikář Hrabové tyto  událost takto:

Starosta Adámek se zúčastnil  27. října 1918 schůze hospodářské rady v Brně. Ihned po příjezdu, 28. října ráno pověřil obecního sluhu Fr. Řehu, aby vybubnoval tuto vyhlášku:

„Občané Hrabovští! Oznamuji Vám radostnou zvěst, že Rakousko padlo a byl vyhlášen samostatný svobodný stát československý. Vlády se ujal Národní výbor v Praze a vydal první zákon: Všechny zákony zůstávají v platnosti. Válka je skončena! Ať žije Národní čs. republika!“

Řeha se zeptal, jestli je to pravda. Starosta řekl, že ano. Napněte buben a mlaťte do něj, ať lidé slyší! To udělám, řekl Řeha, vyšel na silnici a skoro ráno v nezvyklou dobu vyhlásil tu zprávu. Než obešel horní konec a Závodí, pozbyl hlasu a na Žižkov již musel poslat syna.

Na ulicích Hrabové se začali objevovat občané s trikolórami, večer prošla vesnicí s hudbou a zpěvem školní mládež, strhávající rakouské státní znaky. Třetího dne se konaly oficiální oslavy s průvodem a hudbou, pořádané všemi hrabovskými spolky. Oslavy byly zakončeny slavnostními projevy v hostinci U Lípy. V listopadu 1918 přijel do Hrabové na pozvání starosty Adámka ministr veřejných prací  František Staněk. Prohlédl si břehy Ostravice a slíbil, že se zasadí o její regulaci.

28.10.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma