Navigace: Vladimír Slavík > Dnešní beseda

Dnešní beseda

Opět se vracím k pozvání pana starosty na dnešní odpolední besedu na téma „Výhledy pro Hrabovou“.

Bude tím asi odstartována akce „Vypracování  perspektivního plánu rozvoje Hrabové“.  Tento plán má zajistit, aby se potřebná budoucí výstavba  naší obce budovala z rozmyslem  a  pokud možno i hospodárně.  Podle pana starosty se v těchto plánech počítá s perspektivou 10-20 let, tedy asi  do roku  2040.

Uvedenému úkolu se bude věnovat skupina zastupitelů a dalších občanů, kteří mají k této činnosti odborné předpoklady.  Zde si dovolím panu starostovi poradit, aby se pokusil získat pro spolupráci při tvorbě tohoto plánu i odborníka  z útvaru hlavního architekta nebo  z odboru strategického plánování města Ostravy.

Zamyslel  jsem se nad tímto problémem a přemýšlel o tom, co bych (mít tu možnost) prosazoval do tohoto plánu, a to z hlediska zdejšího  občana ve věku 83 let.

Určitě  Domov  pro seniory, kteří již mají jediné přání: dožít svůj život tam, kde se narodili. A to ne někde v ústraní na periferii obce, ale v místě, kde je poblíž obchod, MHD, restaurace, pošta, zdravotní středisko, sociální pracovnice na místní radnici a také možnosti styku s místními občany a  s vrstevníky. Třeba v budoucí zdejší kavárně.

Za druhé bych se zamyslel  nad současným zdravotním střediskem na Šídlovci. Bylo postaveno v šedesátých letech minulého století a mám velké obavy, zda bude vyhovovat i v roce 2040, a to jak svou kapacitou tak i vybavením. Momentálně mi vadí, že v čekárně ordinace sedí vedle sebe ti zdraví a také  ti, kteří jsou postiženi chřipkou a podobnými nemocemi.  Pravděpodobně i vlastní ordinace místního lékaře bude v budoucnu vybavena mnohem dokonaleji různým zařízením a přístroji . Obávám se, že do té dnešní se nevejdou. Takže v mých představách je nový objekt zdravotního střediska s lékařem pro dospělé, pro děti, s lékárnou s možná i se zubařem. A měl by se postavit někde uprostřed obce v dosahu MHD.

Za třetí by se měl řešit problém místní pošty. Je stále důležitá a měla by se zachovat i pro budoucnost. Velmi i dnes chybí bankomat a často je zde fronta čekajících. Takže je nutno rozhodnout, zda pošta zůstane na dnešním místě nebo se pro ni postaví nový objekt.

Nakonec to nejdůležitější. Jak veliká  bude  budoucí Hrabová? Kolik tisíc obyvatel zde bude bydlet? Čtyři, šest, deset?   To je kardinální problém, který je nutno vyřešit.

A je zde ještě jeden. Budoucí stavební objekty budoucího středu Hrabové vyžadují místo. Kde se budou stavět? Jedna z možných alternativ je  věnovat budoucímu středu Hrabové pozemek parku  před radnicí.  Vždyť Hrabová má na svém území rozsáhlé  plochy, které bude možno různými způsoby využívat pro potřebný pobyt zdejších obyvatel v nedotčené přírodě. Konkrétně  to je Významný krajinný prvek „Na Rybnících“ , budoucí rekreační a sportovní oblast „Pilíky“ a v rezervě je ještě pozemek po bývalé haldě VŽKG u Ostravice.

19. 1. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma