Navigace: Vladimír Slavík > Dnešní jednání zastupitelstva

Dnešní jednání zastupitelstva

 

Právě jsem si přečetl na  nových webových stránkách MOb Hrabová oznámemí, že se dnes koná v 16:00 hodin schůze zastupitelstva zdejšího městského obvodu. Bude se projednávat záměr na vybudování víceúčelové sportovní haly, aktualizace Strategie rozvoje Hrabové v letech 2020 – 2021 a aktualizace Akčního plánu naplňování Strategie rozvoje městského obvodu v letech 2020 – 2021.

K těmto významným záležitostem se mohou vyjádřit i občané. Nic jim nebrání se dostavit na zastupitelstvo a sdělit své připomínky.

Je zde však jeden problém. Základním předpokladem pro kvalifikované přípomínky občanů je možnost si v klidu prostudovat patřičné podklady. Konkrétně technickou dokumentaci ke sportovní hale a dříve  zpracované materiály k tématu „Strategie rozvoje městského obvodu Hrabová – Hrabová 2040“.

Ty ale již několik dnů nejsou na webových stránkách MOb Hrabová občanům k dispozici!

Přiznávám, že tato má připomínka je možná v této souvislosti nepatřičná a poněkud provokativní. Na výsledcích jednání dnešního zastupitelstva (pokud se vůbec uskuteční) by asi nic nezměnil i perfektní stav místních webových stránek.

Ale využiji i této příležitosti ke kritice poněkud zmateného postupu při nynější reorganizaci webových stránek MOb Hrabová. Dle mého názoru měl být občanům lépe vysvětleny důvody a časová náročnost přechodu  z těch dřívějších na ty nové. I z tohoto případu usuzuji, že  současná veřejná správa Hrabové se chová k občanům  naší obce velmi nezodpovědně.  

Zdůrazňuji, že jde o můj osobní názor. Je možné, že mým spoluobčanům tento postup příliš nevadil. Prozatím ho  (mimo Milana Slívy) nikdo nekritizoval. Připomínky měl i R. Orkáč, ale  jeho až příliš  odborná argumentace byla  pro mne poněkud nesrozumitelná.

Mám možná jako občan Hrabové  na naše zastupitele příliš velké  nároky .Nikdo je ale  nenutil usilovat ve volbách v roce 2018  o tuto funkci. Pokud ji získali, musí počířtat s tím, že jejich činnost bude pozorně sledována a v odůvodněných případech i kritizována. Momentálně jsem s výkonem funkce většiny  zastupitelů MOb Hrabová  velmi nespokojen. Snad se to zlepší po příštích volbách.

7.10.2020         V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma