Navigace: Vladimír Slavík > Dnešní návštěva webových stránek MOb Hrabová

Dnešní návštěva webových stránek MOb Hrabová

 

Pro mne jsou tyto webové stránky především zdrojem informací o dění v naší obci. Vnímám i kvalitu doprovodných ilustrací a fotografií, ale nejsou pro mne prioritní.

V nedávné době proběhla reorganizace  tohoto webu. Přešli jsme na systém, který mají i  ostatní městské obvody a který má vazbu i na webové stránky SMO.  Dovolil jsem si napsat do Hrabovských novin, že s těmito změnami souhlasím. Někteří občané mi pak  vytkli, že se „jako amatér“ vyjádřuji  k záležitostem, kterým nerozumím.  Tuto kritiku odmítám. Jako dlouholetý “konzument“  informací z těchto webových stránek mám právo  se vyjadřovat k jejich obsahu a formě. To si nenechám od nikoho vzít.                                                                                                                                                                                                                                                               

 Nynější webové stránky mají čtyři základní rubriky a rubriku aktualit.

Rubrika „O obvodu“: Je zde vše důležité o Hrabové, včetně  výtisků Hrabovských listů od roku 1992. Zvlášť bohatá je fotogalerie. Můžeme si zde prohlédnout snímky všech možných akcí, a to od r. 2004. I mé laické a amatérské  oko se dovede jimi potěšit. Obzvlášť nyní, když již příliš nevycházím z domova. Většina snímků je  „z dílny“ manž. Hromádkových. Ilono a  Libore, mnoho díků, především za snímky Pilíků! Také nemohu nezmínit „novinku“, a to text hlášení obecního rozhlasu. Tu mohou uvítat ti, kteří v době hlášení  rozhlasu jsou mimo domov. Zde patří mé poděkování panu tajemníkovi, zavedl nyní v Hrabové to, co kdysi zavedl jako starosta v rodném Štramberku.

Rubrika „Radnice“:  Zde strávím mnoho času pročítáním dokumentů, které mě zajímají. Jsou to zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva,  výborů a komisí. Tak podrobnou dokumentaci o činnosti samosprávných  orgánů nemají v žádném městském obvodě. Velice si toho jako občan vážím. prostřednictvím těchto informací vím, co se v Hrabové děje.

Rubrika „Občan“: Jsou zde praktické informace, které čas od času ocení každý občan (pokud ví, kde je hledat). Třeba informace o Senior taxi.

Rubrika „Informační rozcestník“:  Jsou zde informace o ZŠ, MŠ, o ostatních organizacích a spolcích ( Sokol, Hasiči, knihovna, Zelená Hrabová atd.) Prostřednictvím této rubriky můžeme přejít na webové stránky města Ostravy.

Závěr: Webové stránky  obcí nejsou  uměleckým fotomagazinem. Jeho obsah je striktně  určen některými paragrafy zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a zákona č. 106/1999 Sb.  o svobodném přístupu k informacím.  K těmto „předepsaným“ údajům se přidávají i některé další.

Cesta k dnešnímu vzhledu a obsahu webových stránek byla složitá. Dovedu to posoudit a také ocenit. Konkrétně oceňuji úsilí, které tomu věnoval Ing. Jan Socha.

30.10.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma