Navigace: Vladimír Slavík > Dnešní zastupitelstvo

Dnešní zastupitelstvo

 

Koná se  v 16:00 hod. v zasedací místnosti ÚMOb.   Je to pravděpodobně předposlední zasedání současného zastupitelstva, to úplně  poslední  bude v září. Pokud bude.

Na  programu dnešního  jednání  je několik bodů, které zasluhují větší diskusi. Konkrétně:

Bod č. 3:  Závěrečný účet za rok 2021. Návrh jsem  přečetl  velmi pozorně a  oceňuji jeho pečlivé zpracování.  Na místě tajemníka bych na tuto práci udělil paní Ing. Ziobrové mimořádnou odměnu.  Ne ve všech městských obvodech mají občané k dispozici tak podrobné údaje o hospodaření. Pokud jde o obsah,  bylo pro mne překvapením nevyčerpání  cca  20 mil. Kč z plánovaných kapitálových  výdajů.  Jakoby v Hrabové  již nebylo co zlepšovat.

Bod č. 7: Zpráva o realizaci „Strategie rozvoje Hrabové“  v roce 2021. Doufám, že alespoň někteří zastupitelé vystoupí z kritikou tohoto dokumentu, který jsem již dříve nazval „Potěmkinovou vesnicí“. Jde o  populistický dokument, který je ostudou nejenom jeho autorů, ale i  těch zastupitelů, kteří ho 21.9. 2018 schválili. Jde o pouhá „zbožná přání“ bez reálných možností  jejich uskutečnění.

Bod č. 8: Záměr demolovat objekt bývalé MŠ V. Huga. Zastupitelé asi tento záměr schválí. Nic tím neriskují, toto usnesení může být zrušeno příštím zastupitelstvím.  V roce 2022 totiž  nejsou v rozpočtu MOb  na demolici peníze.

Bod č. 9: Záměr vytvoření nájemních sociálních  bytů v objektu bývalé MŠ Příborská 28. Zde je nutno upřesnit, že nejde o běžné byty, ale o byty sociální, pro osoby, které vyžadují podporu v oblasti sociální péče. Konkrétně pro osoby „bez střechy nad hlavou“, pro osoby s velmi nízkými příjmy, pro osoby  žijící v ubytovnách.  Jsou vůbec  osoby tohoto typu v Hrabové?  V žádném případě nejde o „startovací byty“.

Bod č. 10: Žádost s. p. Diamo o stanovisko k návrhu na změnu Územního plánu města  Ostravy.  Opakovaně tento státní podnik požaduje podporu svého požadavku na změnu Územního plánu na pozemku parc. č. 476/13 z plochy  s využitím „Lesy“  na plochu  z využitím „Krajinná zeleň“. Tento požadavek byl již dříve zastupitelstvem zamítnut, a to zcela oprávněně. Hrabové má pouze 23 ha lesů.  Proč by se zbavovala možnosti rozšířit tuto plochu o dalších  7 ha?

Na závěr mé uznání  panu tajemníkovi.  Ke každému bodu  připravil podrobné  podklady ke kvalifikovanému rozhodování zastupitelů.  Byly zveřejněny  9. června na webových stránkách MOb Hrabová.

15. 6. 2022   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma