Navigace: Vladimír Slavík > Do kanálu u Pilíků již srnky padat nebudou

Do kanálu u Pilíků již srnky padat nebudou

 

Tento příběh zveřejněný na str. 7  Hrabovských listů  vyšlých v září 2020 lze vyprávět rozdílnými  způsoby:

 V podání Jana Dvořáka  se vyzdvihuje při řešení tohoto problému vstřícný přístup vlastníka kanálu, OKD.  V článku se  podrobně popisuje nedávná iniciativa  pana starosty Trávníčka  a pracovníků OKD,  kteří zajistili zlepšení oplocení sběrného  kanálu  pomocí drátěného pletiva.

Já to vidím zcela jinak.  Tento kanál, mnou pojmenovaný jako „vřed Hrabové“, se mohl zasypat ihned po ukončení provozu uhelného prádla Dolu Paskov, tedy v roce 2018.

 Na přání tehdejších radních Hrabové se tak ale  nestalo. Proč? Protože uvěřili tvrzení pracovníků OKD, že  kanál je pro další existenci Pilíků nezbytný.  Nakonec se ukázalo, že tomu tak není. Připouští to v uvedeném článku i Jan  Dvořák.

 Bez viny není ani zdejší stavební úřad. V § 129 stavebního zákona je napsáno:

Stavební úřad nařídí odstranění stavby, která ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat.

 Je pro mne záhadou, proč se tento zákon nepoužil  u průsakového kanálu již dávno. Určitě by se našlo technické řešení jeho úprav a mohly být zachráněny životy mnohých zvířat. Prospělo by to i celkovému vzhledu této části Hrabové. Pohled na betonové panely kanálu a zejména na způsob jeho oplocení není žádným estetickým zážitkem. Míním tím zborcené, špinavé a otlučené betonové obložení stěn, zábradlí vytvořené z železných a dřevěných sloupků, z  ochranného pletiva a dokonce i  z pásků, amatérsky vyrobených  z vyřazených gumových dopravníků.

Ze židle mě nadzvedlo následující tvrzení pana Dvořáka: „ Přístup OKD je potřeba ocenit především v kontextu s dramaticky těžkou ekonomickou situací, v níž se nyní tato společnost nachází“.

Pan Dvořák by mohl vědět, podle horního zákona musí  každá těžební organizace vytvářet na vrub provozních nákladů  fond, ze kterého se pak  hradí náklady, spojené s budoucím útlumem těžby.  Podrobnosti jsou uvedeny v § 31 horního zákona. Takže peníze  zde jsou, a je jich určitě  mnoho.

Problém vidím někde jinde. V tomto případě v nevhodném přístupu k tomuto problému  ze strany naší samosprávy včetně jejich orgánů. Míním tím konkrétně komisi pro výstavbu, dopravu a ekologii.  Jak tu dřívější pod vedením Ing. Dvořáka tak tu současnou pod vedením Ing. Skalského.

Dodnes je pro mne nepochopitelné, proč si pro řešení této složité situace nesjednali naši radní   pomoc odborníka z oblasti legislativy. Vyznat se v zákonech, které řeší problematiku obnovy krajiny po ukončení těžební činnosti je mimo možnosti běžného občana.  

Současný stav Pilíků není dobrý. K nádržím nevede žádná  schůdná cesta, průsakový kanál hyzdí zdejší krajinu,  budoucnost nádrží je nejistá, jejich napojení na Lesní potok nemá konkrétní termín.

 

10.10.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma