Navigace: Vladimír Slavík > Dobrá zpráva o výsadbě stromů v Hrabové

Dobrá zpráva o výsadbě stromů v Hrabové

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Hrabová na rozdíl od okolních městských obvodů  má málo lesů. Přitom stromy mají velmi příznivý vliv na životní prostředí. Obohacují vzduch kyslíkem, pohlcují oxid uhličitý, vytváří stín, ochlazují ovzduší, zachycují jemný prach, jsou domovem pro ptáky.  Nedostatek lesů lze do značné míry  nahradit výsadbou stromů, a to na vhodných místech. Těmi jsou i plochy kolem místních komunikací.

Náklady na výsadbu stromů jsou poměrně vysoké a musí být proto zahrnuty do rozpočtu. Ten se tvoří koncem roku. Napsal jsem proto v listopadu 2022 na městský obvod Hrabové  následující dopis:

„Využívám svého práva občana a navrhuji, aby ve výdajové části rozpočtu na rok 2023 bylo pamatováno na výsadbu části chybějících stromů kolem místních komunikací Domovská a K Pilíkům. Za přiměřenou považuji částku cca 1 mil. Kč. Cílem tohoto návrhu je zlepšení životního prostředí.“

Na tento dopis reagovala počátkem ledna 2023  i úřednice městského obvodu paní Moskalová, která má tuto problematiku ve své pracovní náplni.  Sdělila mi, že rozpočet na rok 2023 je již schválený, ale že s určitou výsadbu stromů je počítáno. V lokalitě Pilíky se také počítá s ořezy a s úpravami stromů dle odborných posudků.

Požádal jsem o sdělení částky, se kterou se pro výsadbu stromů  plánuje, a ve které položce rozpočtu je obsažena. Paní Moskalová mi odepsala, že se počítá s náhradní výsadbou za 540.000,- Kč a s revitalizací veřejné zeleně za 1.500.000,- Kč. Tyto náklady jsou obsaženy v položce 3745-5169.

Pokud jde o výsadbu stromů, (dub, buk, javor, lípa, olše, ořech, třešeň)  odhaduji náklady včetně dřevěné ochranné konstrukce na 10 tis. Kč/ks. Bude tedy možno v roce 2023 vysadit na území Hrabové cca 54 stromů. Částka 1,5 mil. Kč je určena na revitalizaci, tj. na ořezy suchých větví, na likvidaci jmelí a na kácení  stromů, které je nutno z různých důvodů odstranit.

 Pro výsadbu nových  dřevin kolem místních komunikací bude nutno zajistit zpracování nezbytné technické dokumentace, jakož i následnou péči včetně závlahy. To si vyžádá další  náklady.

Výsadba dřevin se provádí na jaře nebo na podzim. Pro jarní výsadbu je nutno již nyní zajistit nejen zmiňovanou dokumentaci, ale i odbornou firmu. Snad se to do jara stihne.

12. 1. 2023     V.S.

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma