Navigace: Vladimír Slavík > Dokončení kanalizace v Hrabové

Dokončení kanalizace v Hrabové

 

Ve volebních programech na období 2022 – 2026 je velký zájem o dokončení splaškové kanalizace v Hrabové. Podle mé evidence chybí tato kanalizace na jižním konci Hrabové ( včetně ulice K Pilíkům cca 100 RD), na ulici Bažanova (15 RD)  na ulici Lužná (6 RD)  a na ulici Poplužní (8 RD).

Ve volebním programu KDU-ČSL je o tom bod č. 4 ve znění: Budování kanalizace tam, kde je to z technického hlediska možné a uskutečnitelné.

Ve volebním programu  SNK Hrabované  je o tom bod č. 3 ve znění: Řešení kanalizace dle již existujících projektů a projektová příprava pro další lokality.

Ve volebním program hnutí Ostravak má tento bod na prvém místě, a to ve znění: Kanalizace „Hrabová-Jih“. Tlak na stavbu kanalizace, hledání zdrojů financování.

Ve volebním programu SNK Nová Změna  je o tom bod č. 5 ve znění: Dobudování části kanalizace na jižním konci Hrabové.

Ve volebním programu  ODS je  tento bod na prvém místě ve znění: Dokončení kanalizace.

Stavby kanalizace jsou finančně velmi náročné a financuje je soukromá akciová společnost OVaK z poplatků za stočné. Jelikož to nestačí, musí se dotovat i z rozpočtu města.

O dostavbě kanalizace v Hrabové jsem získal aktuální zprávy  na webových stránkách SMO v rubrice „Odpovědi na žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“. Dne 17.2. 2022 byla zde zveřejněna následující informace:

Dotaz občana z Hrabové (zkráceně): Ve kterém roce se začne s realizací kanalizace v jižní části Hrabové, kdy bude ukončena, v jakém stavu je příprava kanalizace na ulici Lužná, Bažanova, bude celá Hrabová napojena na kanalizaci do roku 2023?

Odpověď vedení města (zkráceně): Výstavba kanalizace se řídí plánem financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, který byl naposled zastupitelstvem města aktualizován dne 11.12. 2019. S financováním kanalizace na jižním konci Hrabové se počítá v období 2024 – 2025. Požadavek na kanalizaci v Lužné ulici a na  rekonstrukci stávající kanalizace v ulici Bažanově jsme zatím neobdrželi ani od OVaK a.s. ani od městského obvodu Ostrava-Hrabová. V letošním roce předpokládáme předložení aktualizace Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací, která bude reflektovat skutečnosti, které vždy tento plán ovlivňují. Z tohoto plánu pak bude možno vyčíst aktuální předpoklady zahájení jednotlivých staveb v Hrabové.

Komentář HN: Pokud tyto informace četli i vedoucí představitelé MOb Hrabová (především starosta a radní), pak určitě požádali příslušná místa ve vedení města o projednání a doplnění „Plánu financování obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací“ s požadavkem, aby dokončení kanalizace v Hrabové bylo realizováno co nejdříve.  Poslední zasedání zastupitelstva města, kde to bude možné, je 14. září. Pokud vše dobře dopadne, uvedený Plán financováni  bude aktualizován a požadavek Hrabové akceptován. Pak mohou všechny volební subjekty v Hrabové svým voličům sdělit, že tento volební slib bude s největší pravděpodobností splněn.

6. 9. 2022     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma