Navigace: Vladimír Slavík > Dopis Ing. Orkáče ve věci zápisů z mediální komise

Dopis Ing. Orkáče ve věci zápisů z mediální komise

Dobrý den, pane Slavíku.

Zápis z PRVNÍHO jednání mediální komise na webu obce není, protože ho na web nemohu dát sám (požádal jsem o to tajemníka v pátek, viz níže jako doložení mého tvrzení). Se členy komise jsme měli první jednání 12.4. 2023 a jak jistě chápete, zápis má jít ven, až ho projedná rada a k tomu jsem chtěl přistoupit ve středu 26.4. 2023 (měli jsme tolik bodů jednání, že jsem to nestihl) - o zveřejnění mého zápisu na webu jsem tedy požádal bezodkladně po návratu ze služební cesty o dva dny později, tedy tento pátek, jak je níže uvedeno.

Možná budete namítat, jak to, že to bylo první jednání. Měli jsme úvodní setkání v prosinci (nejednalo se o jednání, proto jsem nedělal zápis), na kterém jsme se vzájemně seznámili a řekli si představy. Ostatně plnil jsem pouze představu radních, protože jak jste správně napsal - 26.10. 2022 vznikla komise, ale již jste v článku nenapsal, že bez členů a já dostal pověření ji sestavit. Proti mému postupu neměl nikdo z rady a ani členů komise žádných námitek.

Na úvodním setkání i prvním jednání mediální komise byla radní Věra Kročková a byl tam i starosta. Dokonce zvu kohokoliv, kdo bude mít zájem - paní Tajchmanová z úřadu, manželé Hromádkovi. Chcete-li přijít, neváhejte mi napsat, termín dalšího jednání již visí v kalendáři.

Pokud byste měl zájem, pak zápis pochopitelně v Trello zveřejněn je a máte ho i v příloze. Pokud by mě kdokoliv o něj požádal, obratem bych mu to zaslal, stejně jako Vám.. Na transparentnosti si zakládám.

Jak sám dnes píšete (Trello na webu Hrabova.info: ... Mediální komise (2022-2026).) Odkaz na trello zápis je zde: https://trello.com/c/OtH3U3pe

Dále pak píšete: Zvláštním případem je komise mediální.  Byla radou zřízena  26.10. 2022 a na webových stránkách městského obvodu není  stále žádný záznam o její činnosti. Předsedou komise je místostarosta Ing. Orkáč, spolutvůrce volebního programu SNK Hrabované, který obsahuje  i volební slib  o „maximální informovanosti občanů“.  Jak si to mají občané vysvětlit?

Co přesně prosím spatřujete v tomto postupu za netransparentní? Mám chápat, že je Trello pro Vás zbytečné a sledujete jen kartičky bez obsahu? Pokud ano, děkuji za tuto pro mě zpětnou vazbu, obsah zpřístupním tedy pouze pro radní a občanů přístup povolím jen těm, co mě o to požádají. Náhled kartiček nechám možná tak jak je, ale občané nebudou mít přístup k obsahu zpráv na Trello bez registrace a přihlášení - umožní mi to ještě větší transparentnost, budu tam moci dávat i citlilivé dokumenty.

Vaší zpětné vazby si moc vážím, jen prosím, první se ptejte a pak pište - nikdo nemůže vědět vše a myslím, že si rád zakládáte na přesnosti. Zásadních nepřesností ve vašich článcích je poměrně hodně. Odepisuji velice rychle, takže před napsáním Vašeho článku jsem Vám informace schopen poslat obratem a vy pak budete mít větší možnosti.

S pozdravem Ing. Radomír Orkáč, místostarosta

Komentář Hrabovských novin:

S panem Ing. Orkáčem vedeme diskuse na různá témata již mnoho let. Často s jeho argumenty nesouhlasím, ale vážím si jeho otevřenosti. Co nás  velmi rozděluje, jsou  jsou záležitosti, které pracovně nazvu „štábní kulturou.“

 Podle mého názoru je povinností předsedy komise  bezprostředně po jejím jmenování svolat jednání komise, vyjasnit si její poslání a hlavní úkoly a zajistit zveřejnění zápisu na webových stránkách obce. To se doposud nestalo. Mediální komise vznikla v říjnu 2022 a na webových stránkách obce dosud tyto informace nejsou.

Místo toho předseda komise  zveřejnil několik informací a materiálů o činnosti této komise na svém soukromém webu, a ne na místě k tomu určeném, na webových stránkách obce.

Základní rozdíl v našich názorech na činnost těchto  komisí je následující:

Já jsem přesvědčen o tom, že  činnost komisí by se měla řídit jednacím řádem, Ing. Orkáč je přesvědčen, že jednací řád je zbytečný.

Podle ing. Orkáče „zápis má jít ven, až když ho projedná rada“, druhou možností je zápis zveřejnit  co nejdříve po skončení jednání komise.  Který postup má blíže k „maximální informovanosti občanů?“

30. 4. 2023     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma