Navigace: Vladimír Slavík > Dopis předsedy Klubu přátel Hrabové

Dopis předsedy Klubu přátel Hrabové

 

Hrabovské noviny včera obdržely zajímavý článek předsedy Klubu přátel Hrabové MUDr. Rostislava Gromnice, Ph.D.,  který by neměl uniknout pozornosti čtenářů HN. Je uveden v plném znění.

 

Několik poznámek k perspektivě lékařské péče v Hrabové a výstavbě nové školky.

 

     Jako lékař s  celkovou praxí 35 let ve zdravotnictví (praktický lékař, ambulantní specialista, primář oddělení, poradce ministra zdravotnictví pro nemoci z povolání, externí učitel na Lékařské fakultě UK, krajský zdravotní rada SMK - vedoucí odboru zdravotnictví  a dlouholetý místopředseda a zakládající člen odborné společnosti ČLS J. E. Purkyně) si dovolím krátké zamyšlení nad poskytováním zdravotní péče v katastru naší obce.

     Zdravotnictví je služba a jako takové prochází kontinuálním a poměrně rychlým vývojem. Tento vývoj je finančně i časově náročný a závisí na mnoha společenských faktorech. Plánování zdravotnictví v obci musí vycházet ze společně sdílené vize  a s dostatečným časovým předstihem. Pokud obec hodlá udržet své zdravotnické služby  na úrovni požadovaných současných standardů, měla by se na provozování ordinací přímo podílet a nevystačí s letitým alibistickým argumentem, že není jejich zřizovatelem.

     Patřím mezi spokojené odchovance staré místní školky. Byly do ní průběžně investovány nemalé finanční prostředky, současný stav je ale vynaloženým investicím podle slov paní ředitelky neodpovídá. K objektivnímu posouzení nám chybí podrobná aktuální odborná analýza, zainteresovaní se pouze domnívají, že by stará školka mohla mít nedostatky po stránce vlhkosti a zamoření plísněmi (?!). Laik by si myslel, že než začneme investovat miliony do nové stavby, necháme si zhotovit kompletní objektivní studii o stavu a perspektivě staré školky. Pokud mám správné informace, nic takového se ovšem nestalo!  Nabízí se mnoho otázek, mj. za kolik let bude k dispozici školka nová (ani pan starosta na ni neuměl manželce na posledním zastupitelstvu odpovědět), jak dlouho ještě necháme naše děti hrát si v údajně nevyhovujícím vlhkém a „plesnivém“ prostředí, jaká je míra nebezpečí, kterému jsou denně naše děti vystavovány, proč má být nová školka umístěna mimo největší koncentraci bydliště malých dětí (tj. mimo Šídlovec), proč nejsou známy plány (jsou – li vůbec nějaké) na využití budovy školky původní? Nebudeme mít k dispozici dříve kulturní dům, než novou školku? Některé indicie tomu napovídají. Jak asi vnímají tuto situaci maminky s dětmi umístěnými v takovém zařízení? Ptal se jich někdo?

Nejsem stavební odborník ani ekonom, ale připomínají vám výše uvedená fakta promyšlený a dlouhodobý investiční program obce, nebo spíše vybranou kapitolu z knihy o Kocourkovu?

    Nebudu sám, koho napadá další všetečná otázka: co důležitějšího zastupitelé v posledním volebním období řešili? Na tuto otázku si dovolím ocitovat odpověď doyena KPH pana Slavíka: nejprve nutná výměna starosty, pak aféry v souvislosti s účetnictvím a s nálezy auditorů z magistrátu, problematické investice na Šídlovci, zmatky ve věci stavby nové školky, předražená oprava propustku Ve Stromoví, nejasná budoucnost Pilíků. Za  toto vše odpovídá především ODS se svým koaličním partnerem KDU-ČSL. Do nebe volající byla aféra s „odkloněním“ větší částky peněz z obecní pokladny na soukromý účet jedné z místních úřednic. Velmi výstižná charakteristika, dodal bych ještě zcela nedostatečné zajištění prevence kriminality a bezpečnosti Městskou policií (jedna hlídka o dvou policistech v terénu na tři obvody) a současné stavební úpravy v budově radnice s rozšířením o další čtyři „ nepochybně nezbytné“ kanceláře.

Současný pan starosta – jako zkušený komunální politik - si v rámci předvolební přípravy nechal písemně potvrdit (?!) od současného praktika a pediatričky, že jim dosavadní ordinace vyhovuje. To musíme respektovat. Jedná se o klidný obvod s cca 1600 pacienty, tento počet lze v pohodě navýšit do 2000 registrovaných pacientů. Je jistě pro obec dobré, jsou – li lékaři spokojení. Technický stav zastaralé ordinace vyhovující rozhodně není a bude potřebovat investice (teplá voda, rozvody, klimatizace, stavební úpravy). Prioritním problémem zůstává, zda klientům vyhovují miniaturní čekárny a absence čekárny pro akutně nemocné děti   u pediatra k omezení rizika nákazy ostatních čekajících dětí a absence zabezpečené kočárkárny. Praktický lékař sdělil našemu tajemníkovi, že vidí alespoň částečné řešení problému malých čekáren v zavedení modernějšího objednávkového systému pro starší klientelu – tj. objednávat se předem, nechodit k lékaři ráno a neonemocnět všichni najednou. Jistě užitečná rada, hlavně v chřipkovém období… Nesporným faktem však zůstává,  že současné ordinace a čekárny neodpovídají standardním ordinacím ve smyslu hygienických norem, které v příslušné legislativě schválilo MZ ČR ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi a Zdravotním ústavem a které jsou závazné pro všechny poskytovatele zdravotní péče.  

     V rámci přípravy podzimních komunálních voleb si pan starosta předvídavě kryje záda, kdyby někdo z opozice před volbami žádal zdůvodnění mnohaleté nečinnosti obce v oblasti zdravotnictví. Bude mít stereotypní odpověď: obec není zřizovatelem a lékaři jsou spokojení.

Názory a postoje dnešních mladých lékařů znám z praxe a z  jejich postgraduálního vzdělávání. Jsou mnohem náročnější oproti starším kolegům. Oprávněně očekávají a žádají vysoký standard s požadavky na dostatečnou velikost ordinací, kabin, čekáren, stanoviště kočárků, zajištěným větráním, klimatizací, odhlučněním a náležitým sociálním vybavením. Myslíte, že dají přednost současným zastaralým Hrabovským ordinacím? Poptávka po lékařích se neustále zvyšuje, podívejte se na inzeráty, kde již některé obce a zřizovatelé nabízejí rodinné domky, statisícové náborové příspěvky, slevy na nájmech, uhrazení platu sestry, zaplacený leasing za služební automobil etc… Pokud se mladým zdravotníkům nenaplní jejich požadavky doma, mají k dispozici další lákavou alternativu – zahraničí.

Pokud se tedy obec s předstihem nebude této problematice věnovat, můžeme v budoucnosti očekávat jednu z následujících variant: ordinovat bude lékař(ka) v důchodu (lepší varianta), ordinovat bude lékař(ka) cizí státní příslušnosti, nejpravděpodobněji z rozvojových zemí, nebo ordinace nebude v Hrabové provozována.

     Příští zastupitelstvo by mělo myslet – i přes písemnou deklaraci prozatímní „spokojenosti“  zdravotníků - na přípravu projektu  nové ordinace praktika a pediatra, splňující všechny standardizační požadavky, s  dobrou dostupností především pro maminky s  kočárky a starší spoluobčany, s parkovištěm a v blízkosti zastávky hromadné dopravy. V optimálním případě by poblíž měla být i lékárna. Otázku umístění budoucích ordinací (Srdce Hrabové, Šídlovec - např. v místě staré školky?) pokládám za velmi ožehavý problém, který bude zastupitelstvo řešit nutným kompromisem. Nové ordinace si totiž zaslouží nejen zdravotníci, ale především občané Hrabové. Proč by neměli vyžadovat obdobný standard, jaký si pořídili na vlastní náklady doma?

Hrabová má při své pasivitě v oblasti zajišťování zdravotní péče velké štěstí, že současný praktik i pediatrička jsou kvalitními, zodpovědnými a oblíbenými lékaři. Možná se vážení kolegové budou na mne trošku zlobit, ale důležitá pro naše občany je rovněž časová dostupnost lékařských a zdravotnických služeb - ordinační doba. Veřejnost žádá mít tyto služby k dispozici od rána do večera v pracovní dny. To platí dvojnásob při oprávněně předpokládaném růstu počtu obyvatel Hrabové, ze kterého vyplyne i větší počet registrovaných pacientů. Stávající kapacity personálně, místem a občanskou vybaveností nebudou stačit. Již dnes se setkáváme s ordinacemi, které fungují denně po dobu 10 až 12 hod., ve kterých se střídají lékaři, což se na jedné straně odrazí ve spokojenosti klientů a na druhé v ekonomické efektivitě zdravotnických zařízení. V zahraničí je to běžným standardem, stejně jako zachování anonymity a ochrany dat klientů s ohledem na legislativu EU (GDPR). Samozřejmostí by měla být rovněž možnost průběžné konzultace s  lékařem prostřednictvím bezpečného internetu ve vyčleněnou dobu, stejně jako automatický systém objednávání pacientů - klientů k lékaři.

     Lékařům obec prostě musí pomáhat a aktivně s nimi spolupracovat – finančně i materiálně, vč. služebního stabilizačního bytu nebo pozemku k výstavbě rodinného domku za zvýhodněnou cenu. Považuji za povinnost správně fungující obce poskytnout občanům moderní ordinace a čekárny vyhovující současným standardům. Pak obec po zdravotnících může recipročně žádat zkvalitnění a celodenní zpřístupnění jejich služeb. Příští zastupitelé budou čelit nespokojenosti spoluobčanů, pokud budou pokračovat v dlouholetém trendu nečinnosti. Naši kandidáti do komunálních voleb 2018 jsou připraveni aktivně se podílet na řešení výše zmiňovaných problémů.

 

                                                                                MUDr. Rostislav Gromnica, Ph. D.

                                                                Lídr koalice STAN a nezávislí – Klub přátel Hrabové

 

Kontakty:

Osobní kontakt:

Restaurace Ve Dvoře, Paskovská ul. – každý čtvrtek od 18 hod.

 

Facebook Ostrava – Hrabová:

https://www.facebook.com/groups/ostravahrabova/

Hrabovské noviny:

http://vladimirslavik.netstranky.cz/

Web Starostů a nezávislých:

https://www.starostove-nezavisli.cz/hrabova/ostrava-hrabova

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma