Navigace: Vladimír Slavík > Dopis zastupitele Milana Slívy Hrabovským novinám

Dopis zastupitele Milana Slívy Hrabovským novinám

 

Na můj včerejší článek v Hrabovských novinách „ Místní časopisy a volební programy“  reagoval lídr Hrabovanů, pan Milan Slíva následujícím dopisem:

Vladimíre,

Tvůj dnešní článek je v porovnání volebních čísel z roku 2018 a 2022

značně neobjektivní a zavádějící. Volební příloha v roce 2018 měla 16

stran a kromě prosté strany věnované volební propagaci z pera

jednotlivých stran obsahovala i představení jednotlivých stran v

samostatné části a samostatnou část s představením lídrů jednotlivých

stran. Stranám, které vlastní volební propagaci graficky zpracovanou

neměli, redakce toto graficky bezúplatně a promptně zpracovala (SPD,

KDU, ČSSD). A bylo to opravdu hodně práce, protože strany dodaly jen

text. Loga a grafiku zajišťovala nebo vytvářela redakce. Jaký rozdíl

oproti letošnímu vydání Hrabovských listů, kde propagace některých stran

je po stránce grafické a typografické velmi sporná (KDU, Nová Změna).

Hodně pozornosti bylo v roce 2018 věnováno i článkům s volbami

souvisejících.

Osobně si nemyslím, že obecní zpravodaj by měl být apolitický, ono to

dost dobře ani nejde. Protože slovo politika je vlastně řecké sousloví

vyjadřující správu obce nebo správu věci veřejných. Takže i nevinný

článek věnující se zeleni je de facto politika a každý občan na daný

problém může mít jiný názor. Takže apolitičnost v obecním zpravodaji ne,

ale co mimo jakoukoliv diskuzi být musí, to je objektivita a vyváženost.

Což je mimo jiné věc, kterou obecním zpravodajům přímo ukládá zákon.

Něco, co bylo při vytváření zpravodaje v roce 2018 hlavním měřítkem,

kterým se posuzovalo, obrazně řečeno, každé písmeno. Něco, co při

vytváření letošního volebního čísla viditelně nehrálo žádnou roli. Holt

jaký šéfredaktor, takové noviny. Na jedné straně skvělý žurnalista Petr

Žižka, člověk, kterého si i po stránce morální a etické velmi vážím a na

druhé misce vah zhrzený expředseda místní organizace ČSSD bez špetky

sebereflexe a objektivity.

Chápu Tvůj postoj vůči šéfredaktorovi Dvořákovi, pravděpodobně v něm

vidíš ošklivé káčátko u kterého doufáš, že jej čas přemění v

žurnalistickou labuť. Bohužel po mých zkušenostech s ním, já v něm vidím

pouhého diletanta, s vyhraněným politickým názorem a až autistickou

neschopností objektivity a empatie. Tedy věci, které správný a nezávislý

žurnalista mít nesmí ani v jednotlivostech, natož v takovém koktejlu, v

kterém se to sešlo u Ing. Dvořáka.

Zdraví

Milan Slíva

 PS: Proti zveřejnění mé nekrácené odpovědi nic nenamítám.

Komentář HN: Bez komentáře.

22. 9. 2022        V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma