Navigace: Vladimír Slavík > Dostavba kanalizace v Hrabové

Dostavba kanalizace v Hrabové

 

Autorem následujícího textu je Ing. Miroslav Poláček, člen Klubu přátel Hrabové.

Výstavba kanalizace v Hrabové v letech 2018 - 2035.

Psal jsem si s panem Ing. Petrem Nogou z oddělení přípravy a realizace investic na Magistrátu města Ostravy a dospěl jsem k tomuto závěru.

Odkanalizování městského obvodu Hrabová je řešeno v současné době v rámci dokončení stavby „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba“, na kterou je vydáno stavební povolení a bude vypracována projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude sloužit pro zahájení zadávacího řízení na zhotovitele na pokračování stavby. Ukončení zadávacího řízení na zhotovitele této stavby předpokládám tak, že její realizace bude zahájena na podzim roku 2019, resp. na jaře roku 2020. Součástí korespondence s panem Ing. Nogou je i výkres "Přehledná situace - inženýrské sítě Hrabová kanalizace jižní část". V tomto výkresu a v přiloženém komentáři jsou barevně zaznamenány trasy kanalizace již vybudované a v plánu v rámci 4. a 5. stavby, na kterou je platné stavební povolení, které bylo přerušeno v souvislosti s opravou povrchu ul. Paskovská v roce 2014. Doba výstavby bude podle mého předpokladu ukončena v letech 2025. V rámci již proběhlé 4. stavby do roku 2014 byly z důvodu napojení kanalizace z Nové Bělé vybudovány stoky C-6, C-5 a část stoky C, které byly napojeny na stávající kanalizaci v prostoru křižovatky Paskovská x Bělská. Další výstavba bude pokračovat realizací stoky D, která bude na stávající kanalizaci napojena na konci ulice Šlejharova a následně zbývající části stoky C, E-0 a celou 5. stavbou. Realizace této stavby je vázaná nejen na opravu Paskovské ulice, která byla opravena z dotací, ale i probíhající výstavbu kruhového objezdu. Odkanalizování městského obvodu Hrabová bude dokončeno realizací stavby s názvem  „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 6. stavba“. 6. stavba, která je zelenou barvou vyznačena v přiložené dokumentaci je výhled a napojení dalších tras podle požadavků obce, kde by se pravděpodobně měly koncentrovat požadavky na odkanalizování dalších objektů určených pro výstavbu rodinných domů a bytových domů či dalších objektů v souladu s územním plánem Města Ostravy a jeho dalšími změnami. Tato 6. stavba je zatím v úplném začátku, ale komunikací vlastníků pozemků pro výstavbu rodinných domů (rozparcelováním ploch) a stávajících rodinných domů v plánu „Inženýrské sítě Hrabová - kanalizace jižní část - 4. a 5. stavba“ nezahrnutých s naší obcí, by se měla naplnit reálnými požadavky. Tady vidím po diskusi s odpovědnými pracovníky města Ostravy časový horizont vybudování v létech 2030-35, tedy v době, kdy bychom vyhodnocovali "Strategický plán rozvoje naší obce" a možná tvořili plán nový.

Je mi 64 let a tohoto roku bych se velmi rád dožil, aby hodnocení rozvoje obce za 5 před námi čekajících volebních období bylo veselejší, než hodnocení uplynulých 5 již uplynulých období do roku 2018. Potenciál k tomuto rozvoji v obci máme, ale je třeba mít peníze, které se dají ušetřit a nebo s rozumem půjčit.

9. 8. 2018        M.P.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma