Navigace: Vladimír Slavík > Druhý dopis Ing. Orkáče ve věci zápisů z mediální komise

Druhý dopis Ing. Orkáče ve věci zápisů z mediální komise

Rychlost.cz - poptávka připojení

Dobrý den,

viděl jsem Vaši reakci na můj mail na Vašem webu. Jelikož se nedá od jisté doby na Vašem webu reagovat (považuji to za nešťastné), dovolím si zareagovat touto cestou.

"Podle ing. Orkáče „zápis má jít ven, až když ho projedná rada“, druhou možností je zápis zveřejnit  co nejdříve po skončení jednání komise.  Který postup má blíže k „maximální informovanosti občanů?“"

Píšete zavádějícím způsobem. Pokud byste si přečetl zápis z jednání 12.4. 2023, tak byste věděl, že po skončení jednání měli ještě členové posílat své návrhy na propagační předměty do 16.4. 2023 (někteří je posílali ještě 20.4. 2023). Dále jsme čekali na nový design od grafičky (schůzka visela v kalendáři), protože se nabízelo, že ho pošlu společně se zápisem. Zápis jsem vyhotovil od 17.4. 2023 do 7 dnů a poslal k připomínkování členům.

Jedná se o komisi rady, čili je potřeba respektovat to, komu má komise sloužit (čí je to poradní orgán) a dát členům komise i radním před zveřejněním zápisu prostor pro seznámení se. Protože pak čelíme dotazům a je potřeba na ně znát odpovědi.

Nikdo z nás nemá patent na rozum a prostor pro vyjádření se ke stanoviskům odborné komise je naprosto zásadní a důležitý. Komisi se zadá úkol a je potřeba zadavatele informovat o výsledku - k tomu je určen zápis a jeho předání radním + prostor pro ústní vysvětlení.

Jelikož se mi nepodařilo na jednání rady zápis projednat, dal jsem o dva dny později pokyn k jeho zveřejnění na webu obce (pátek 28.4. 2023 a dnes je 30.4. 2023). Připomínám již napsané - společnost OVANET mě stále blokuje a nemám tak přístup ani k materiálům rady, zastupitelstva, ani k zápisům z komisí, ani k tiskárnám a dokonce ani k editaci webu.

Podle toho, jak to chápu já, tak je dle Vladimíra Slavíka úplně jedno, že zápis zveřejněn je (dokonce i před jednáním byl zveřejněn program jednání a materiál) důležitá je kritika z Vaší strany, abyste přitáhl pozornost.

Zápis je zveřejněn zde: https://trello.com/c/OtH3U3pe

Vám nezáleží na tom, že jsem udělal co bylo možné (maximální možné úsilí) a zápis zveřejnil v Trello a kdokoliv si ho může přečíst na místě, kam lidé chodí (hrabova.info). Vy budete bazírovat na tom, aby to bylo na webu obce i přes to, že víte, že je to chyba OVANETu.

Nikdo v historii Hrabové nezveřejnil program komise předem, nezveřejnil materiály k jednání předem a do 7 dnů od uzavření zasílání podkladů nezveřejnil zápis (za zveřejnění považuji místo se vzdáleným přístupem 24/7 - což Hrabová.Info a Trello je). Podařilo se to mně - o 8 let později, kdy jsem začal pro změnu opět já zápisy zveřejňovat. Do té doby nikdo zápisy z komisí nezveřejňoval a do měsíce dubna roku 2023 nikdo nezveřejňoval program jednání a materiály.

Jestli tohle nedokládá naprosto bezprecedentní způsob naplňování slova transparentnost, pak už nevím co by to doložilo. Tohle jsou fakta. Budu rád, když mi doložíte, že tomu tak není.

Děkuji, že mou reakci zveřejníte. S pozdravem Ing. Radomír Orkáč, místostarosta.

Komentář Hrabovských novin:

Má podstatná kritická připomínka spočívá v tom, že ani 6 měsíců od zřízení mediální komise není na webových stránkách obce žádná informace o její činnosti. Možná, že tyto informace jsou na soukromém webu Hrabova.info. Při hledání oficiálních informací dávám přednost webovým stránkám městského obvodu.

30.4. 2023      V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma