Navigace: Vladimír Slavík > Dva způsoby řízení měst

Dva způsoby řízení měst

 

Marně jsem se snažil zjistit, proč v některých  krajských městech se zřizují  mimo  celoměstské ještě další samosprávné orgány.  Vždyť se tím  zvyšují náklady na řízení města!  Městské části nebo městské obvody mají své  placené starosty, někdy i místostarosty, a to stojí hodně peněz. Nákladná je i decenralizovaná státní správa.

Tento „drahý“ systém mají v Brně, Ostravě, Pardubicích, v Plzni a v Ústí nad Labem. Ostatní krajská města  jsou řízena  levněji, centrálně.

Na příklad v Českých Budějovicích (94 tis. obyvatel)  mají pouze  městské zastupitelstvo a radu města.  Styk městských obvodů s centrem zajišťují komise, a to:  Dopravní, Kulturní, Sportovní , Sociální, Školská, Životního prostředí,  Památková, Bytová, Cestovního ruchu, Architektonická  a  Územního rozvoje. Členové komisí  jsou voleni  občany v  7 městských obvodech. Každá z nich má 11 členů.

Podobný systém mají v Hradci Králové (92 tis. obyvatel).  Město je tvořeno 21 městskými částmi, a každá má svou volenou  komisi v počtu cca 10 členů.  Náklady na jejich  činnost  jsou pouze cca 850 tis. Kč ročně.

Vzpomínám si v této souvislosti na diskuse, které se vedly v ostravské ODS v letech 1993 – 1994, kdy byl primátorem města Ing. Evžen Tošenovský. Ten byl zastáncem  centrálního řízení města bez městských radnic, ale neuspěl.  Zvítězily partikulární zájmy místních politiků a vzniklo 23 městských radnic.

Na podporu jejich vzniku  se tvrdilo, že „místní lidé dovedou nejlépe posoudit to, co je třeba dělat“. Teoreticky to platí, ale praxe je  jiná.  Protože „místní lidé“  se,  bohužel, o věci veřejné příliš nezajímají. Podle mého názoru je to  také způsobeno i  tím, že řešení veřejných  záležitostí  je stále složitější a ne každý „místní občan“  má k tomu dostatek času a také odborné vědomosti  a jiné  předpoklady.

Bylo by zajímavé spočítat úspory, které by v Ostravě  vznikly aplikací systému, který existuje na příklad  v Hradci Králové. Na jeho webových stránkách  jsou zveřejněny výsledky ankety, podle které 95% občanů  hodnotí  Hradec Králové  jako klidné, hezké a příjemné město. Podle toho usuzuji, že zdejším obyvatelům  současný systém řízení města vyhovuje.

31. 10. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma