Navigace: Vladimír Slavík > Dvě otázky k Ing. Radomíru Orkáči

Dvě otázky k Ing. Radomíru Orkáči

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V neděli 26. května jsem v Hrabovských novinách položil panu místostarostovi dvě otázky:

1) Proč web Hrabova.info není oficiálním informačním prostředkem RMOb Hrabová?

2) Proč úřednice ÚMOb, která má v pracovní náplni dopravu mne žádá, abych své dotazy a připomínky ve věci dopravy směřoval ne na ni, ale na Ing. Orkáče?

Obdržel jsem na obě otázky velmi zajímavé odpovědi.  Pan místostarosta si však nepřeje jejich zveřejní ve formě jeho doslovných citací.  Navrhl jsem mu, že na uvedené téma napíši článek, který zveřejním až po jeho připomínkách. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.  Text, určen ke zveřejnění je následující:

 Nejprve několik informací o webu Hrabova.info. Vznikl v roce 2014, a již osm let přináší informace o všem důležitém, co se v Hrabové děje. Ve srovnání s Hrabovskými listy má tu přednost, že informace jsou zveřejněny ihned. Web Hrabova.info umožňuje i okamžitou reakci čtenářů. V poslední době však této možnosti, bohužel, občané nevyužívají. Součástí webu jsou i rubriky „Kalendář“, „Fotogalerie“, „Nástěnka“, „Kulturní dům“, „Kontakt“.   Každý čtenář tohoto webu musí ocenit  jeho vysokou odbornou a i estetickou úroveň.  A také čas a finanční prostředky, které této činnosti Ing Orkáč věnuje, do roku 2018  jako občan, později jako zastupitel a radní. Domnívám se, že tak unikátní a veřejnosti užitečný informační prostředek neexistuje v žádném jiném městském obvodě Ostravy a ani v širokém okolí.

A proč web Hrabova.info nemůže být oficiálním informačním prostředkem Rady městského obvodu? Podle názoru Ing. Orkáče především proto, že by se velmi zkomplikovala zodpovědnost za obsah zveřejňovaných informací.  Nyní nese tuto zodpovědnost pouze on jako soukromá osoba, a ne rada jako orgán samosprávy. Tento argument je relevantní, a stejného názoru je i RMOb.

Opověď na druhou otázku již tak jednoznačná není. V podstatě jde o to, kdo zodpovídá za sestavení plánu oprav místních komunikací.  Příslušný referent, vykonávající funkci silničního správního úřadu dle zákona o pozemních komunikacích, nebo místostarosta obce? Můj názor je, že příslušný referent. Tem má mít k tomu potřebné vzdělání i další předpoklady. Pan místostarosta může být nápomocen, ale poslední slovo by měl mít úředník místní státní správy. Doba realizace plánovaných oprav je naopak v kompetenci samosprávy, a to dle finančních možností obce.

Uvedený text jsem zaslal k připomínkám panu místostarostovi. Souhlasil s textem, který pojednával o webu Hrabova.info, další text považuje za nutné doplnit o tyto informace:

 Pan místostarosta má na věc jiný pohled. Jelikož úředník dle něj nemusí mít a často nemá přehled, kde je v obci na pozemních komunikacích nerovnost a výtluk, je přínosnější pro Hrabovou, když veškerou přípravu/seznam oprav, nachystá osoba, která přehled má (v dané záležitosti to je místostarosta, který napříč celou Hrabovou naběhá úplně každý den několik kilometrů) a příslušný referent pomůže s administrativou (objednávky, smlouvy, průzkum trhu, převzetí oprav). Rozsah oprav, prioritizaci, zdokumentování jednotlivých míst, vykomunikování se samosprávou tak snáze zajistí místostarosta než úředník a proto je lepší, když si za agendu převezme dohled místostarosta.

Čtvrtek 30. května 2024          V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma