Navigace: Vladimír Slavík > Existuje ještě komise výstavby, dopravy a ekologie?

Existuje ještě komise výstavby, dopravy a ekologie?

Zápis z posledního jednání této komise má datum 26.4.2021. Byly  projednávány mnohé body, mezi jinými také  budoucí využití budovy školky na ul. V. Huga. Komise doporučila  RMOb nechat vypracovat  kompexní stavebně technický  posudek, a podle jeho výsledku pak přijmout konečné rozhodnutí. Bylo toto doporučení realizováno?

Dále komise doporučila nechat vypracovat studii rozvržení parkovacích míst před tržnicí a na bývalé točně MHD. Bylo toto doporučení realizováno?

Paní  Ing. Faicová měla u společnosti DIAMO s.p. zajistit rozbor vody, tekoucí do sběrného kanálu pod Pilíky. Sledovala se tím možnost vypouštění těchto vod  přímo do Ostravice bez nutnosti jejich přečerpávání do Pilíků. Jaké jsou výsledky tohoto rozboru?

Paní Ing. Faicová měla předat podnět panu starostovi k zajištění měření rychlosti vozidel v jižní části Paskovské ulice. Byla tato rychlost měřena, a s jakými výsledky?

Budoucí využití RD Paskovská 91/86. Byl již proveden stavebně technický průzkum tohoto objektu?

To je několik otázek, na které neexistují odpovědi. Možná, že existují, ale nebyly sděleny veřejnosti.

V posledních měsících se v Hrabové jednalo o některých záležitostech, ke kterým by se měla  tato komise vyjádřit, ale nevyjádřila.  Alespoň o tom není nikde žádný písemný doklad.

Na zastupitelstvu dne 16. června  byl projednán a schválen plán oprav místních komunikací pro rok 2021 a 2022. Údajně byl tento návrh projednán i v této komisi, ale žádný záznam o tom neexistuje.

Na stránkách Hrabovských listů i jinde  se diskutuje o stavbě budoucí sportovní  haly. Ani tato záležitost  nebyla v komisi výstavby, dopravy a ekologie projednávána.

Svůj názor komise nesdělila ani k ukončené revizi územního plánu, k probíhajícím jednáním o budoucnosti Pilíků, k  řešení problematiky hlučnosti vznikající  v okolí  silnice  D 56, k řešení  problematiky zápachů, unikajících  z Průmyslové zóny.

Dlouhodobě sleduji činnost této komise a v současném volebním období byli  její členové velmi aktivní.  A volební období končí až za 14 měsíců! Určitě stojí za to činnost komise obnovit a věnovat se maximálně možným způsobem  stavební, dopravní a ekologické problematice našeho městského obvodu.

 

7. 8. 2021     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma