Navigace: Vladimír Slavík > Facebook Hrabová

Facebook Hrabová

 

Hned na začátku tohoto článku uvádím, že hodnotím FB  a podobné nové mediální prostředky za  přínosné a použitelné i  v oblasti veřejné správy. Hlavní předností FB  je jeho operativnost a široká možnost občanů uplatňovat své právo na svobodu slova. To může významně ovlivnit i  klesající zájem veřejnosti o veřejné záležitosti, což pokládám za velkou hrozbu pro další existenci zastupitelské demokracie.

Provedl jsem průzkum v jednotlivých městských obvodech a zjistil, že v současné době využívá výhody FB  pouze  Poruba  a Hrabová. Momentálně je na FB  Poruba i pozvánka na nedávný  koncert Václava Fajfra, což je klasický příklad užitečnosti této sociální sítě. Velmi jednoduše, operativně a také levně  lze seznámit občany s různými událostmi.

První zmínka o přípravě FB v Hrabové je v zápise z mediální komise MOb Hrabová z 13. 10. 2016. Pravidla komunikace byla schválena členy mediální komise dne 19. 9. 2017 v následujícím znění:

  • FB profil Hrabová má za cíl informovat o dění v obci, na kterou můžeme být po právu hrdi, profesionálně a důstojně.
  • Administrátorem skupiny je z technických důvodů pojmenován po známém to Hrabovském rodáku – Jura Cholewa.
  • Administrátor vkládá, přijímá, případně odmítá příspěvky.
  • Nevstupuje do diskusí.
  • Je oprávněn nepřijmout příspěvky s nevhodným obsahem.
  • Je oprávněn smazat diskusi s nevhodným či nedůstojným obsahem.

Za největší problém FB Hrabová považuji výběr osoby administrátora. Ten současný ( pan Radomír Orkáč) je sice na patřičné technické úrovni, ale má komunikační problémy s občany.  Příliš vehementně při různých příležitostech prosazuje své názory a je málo tolerantní k názorům ostatním.To se nemůže neprojevit i v jeho funkci administrátora.

Tento můj poznatek dokumentuji následovně: Původně jsem si s Radkem rozuměl, ale to skončilo v momentě, kdy jsem si dovolil vyslovit  na různé záležitosti svůj odlišný  názor. Na vzniklou situaci jsem reagoval článkem v Hrabovských novinách z 3. 6. 2017, který má název „Poslali mě do pr…“.

 Nestandardní chování R.O. k mé osobě se projevuje i na stránkách FB. Pan administrátor si nepřeje, abych si četl  na obecním FB  zprávy, které jsou označeny dodatkem Hrabova.info. Jakmile tak učiním,  obdržím od R.O. „výhružný“ mail, abych tak již nečinil.  Pokládám to za hrubé omezování mých práv občana, ale co s tím nadělám?

Doufám, že i po letošních volbách bude FB Hrabová zachován, ale bude věnována větší péče výběru administrátora a budou lépe promyšleny jeho povinnosti.    

30. 7. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma