Navigace: Vladimír Slavík > Garáže na Šídlovci

Garáže na Šídlovci

 

K mému včerejšímu článku s názvem „Garážová velmoc – Šídlovec“ připojuji ještě informaci, že několik  garáží bylo před cca 60 lety postaveno i na jihozápadním konci Šídlovce, a to  v blízkosti tehdejší tramvajové zastávky „Pod břehy“.  Podle aktuálního zápisu v katastru nemovitostí  mají  tři zdejší garážníci bydliště  v Hrabové a dva v Hrabůvce. Naštěstí v těchto místech pak výstavba garáží již nepokračovala.

O snaze stavět garáže i zastavěném prostoru Šídlovce svědčí zajímavý zápis v naší kronice z roku 1958:

„Spor o stavbu garáží u svobodárny (pod  tramvajovou zastávkou Šídlovec) ukázal, že vůle občanů musí být respektována i nadřízenými úřady.

Stavbu garáží MNV zpočátku povolil, pak však pro odpor občanů a na zákrok některých poslanců povolení odvolal. Umístění garáží by kazilo vzhled sídliště, auta by ohrožovala děti a garáže by zabíraly i tak malý prostor k jejich pohybu.

Stavebníci však v čele s Karlem Portužákem a Karlem Valou, opírajíce se o své známosti na ONV, KNV a v Praze dosáhli toho, že KNV s konečnou platností rozhodl o povolení stavby. Toto rozhodnutí vzal na vědomí i MNV, ne však občané, jako např. Maceček, Choleva, Kaloč a Jeřábek. Ti přinutili představitele MNV, aby práce na základech garáží byly zastaveny. Garážníci Soviš, Vala a Portužák  žádali náhradu za dosud vykonanou práci, ale bezvýsledně“.

Zápis v obecní kronice svědčí o tom, že i v době hlubokého komunismu dovedli někteří naši předci prosadit své názory, a to bez ohledu  na eventuální následky ze strany tehdejších „mocných“.

Kéž bychom měli takto odvážné občany i dnes!

5.5.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma