Navigace: Vladimír Slavík > Garážová velmoc - Šídlovec

Garážová velmoc - Šídlovec

 

Aniž si to uvědomujeme, máme asi v Hrabové prvenství  v počtu řadových soukromých garáží. Zasloužila se o  to výhodná poloha sídliště Šídlovce s dostatkem místa v nejbližším  okolí.

Jako první vznikla řada garáží souběžně s nynější ulici Šídloveckou, a to v letech 1957-1960. Je o tom i  zpráva v místní kronice.  Tehdy byl  rovněž byl schválen program výstavby garáží u ulice Mlynářské.

Výstavba garáží souvisela se začínající motorizaci. Každý nový majitel osobního auta nutně potřeboval garáž, a to z následujících důvodů:  Tehdejší auta velmi  trpěla povětrnostními vlivy, a to především v zimě. Také náročná  údržba se snáze  prováděla v příjemném prostředí  garáže, nemluvě o nebezpečí poškození nebo dokonce zcizení auta, na které se spořilo mnoho let.

Takže v následujících desetiletích byly v okolí Šídlovce postaveny následující počty garáží:

 Šídlovecká  ulice – 1. etapa: 26 garáží na pozemku ve vlastnictví VŽKG. Parcely o ploše cca 18 m/2 byly velmi levně odprodány stavebníkům (vesměs zaměstnancům VŽKG),  kteří si na těchto postavili svépomocí   garáže. V současné době  bydlí 13 majitelů těchto garáží v Hrabové, 6 v Hrabůvce a 7 v ostatních městských obvodech. Jedná se o garáže v blízkosti podchodu pod Místeckou.

Šídlovecká ulice – 2. etapa: V prostoru naproti kotelny bylo postaveno na pozemku v nynějším vlastnictví města Ostravy občany Hrabové a Hrabůvky  27 garáží o průměrné ploše 20 m/2. Nájemci platí každoročně za pozemek nájem  městskému obvodu  Hrabová.

Garáže u cyklostezky k Ostravici: Zde bylo postaveno  postupně 55 garáží, které vlastní občané jednak z Hrabové (13 garáží), z ostatních části Ostravy (30 garáží) a i  z jiných měst (12 vlastníků).

Garáže v prostoru původního mlýna: Zde bylo postaveno na pozemku  v nynějším  vlastnictví  města Ostravy celkem 54 garáží. Jejich majitelé platí každoroční nájem za pozemek do pokladny MOb Hrabová.

Garáže na ulici Mlynářská 1. etapa: V tomto prostoru je 54 garáží, postavených  na pozemcích  v nynějším vlastnictví   města Ostravy. Majitelé garáží i zde platí každoročně nájem správci této nemovitosti, kterým je MOb Hrabová.

Garáže na ulici Mlynářská 2. etapa. Tyto garáže včetně pozemků jsou v soukromém vlastnictví, a to převážně občanů Hrabové a Hrabůvky. Je jich zde celkem 74.

Takže suma sumárum je v nejbližším okolí Šídlovce celkem 268 soukromých  garáží, což představuje asi  5 400 m/2 zastavěné plochy. K tomu je nutno připočíst 12 500 m/2 příjezdových a manipulačních  komunikací, vesměs ve správě MOb Hrabová.

Pochopitelně ne všechny tyto garáže slouží svému původnímu účelu. Některé jsou i zdrojem vítaného přivýdělku.  Soudím tak podle informace mé dlouholeté známé bydlící na Šídlovci, která, nemaje již auto, svou garáž pronajímá  za poměrně lukrativních 12 000 Kč.  Za tyto peníze pak jede jednou ročně na dovolenou.

4.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma