Navigace: Vladimír Slavík > Historie Hrabovských listů

Historie Hrabovských listů

Myslím, že je na čase si připomenout historii Hrabovských listů. Abychom si uvědomili různé vývojové etapy a jejich současný stav.

Hrabovské listy začal vycházet v roce 1992.  První ročníky měly pouze čtyři stránky a vycházely čtyři až pětkrát ročně. Výjimkou byl rok 2002 až 2006, kdy bylo vydáno 7 čísel.  Dlouhá léta byl obsah Hrabovských listů limitován nízkým počtem stránek, ale přinášely  vždy občanům v podstatě všechny potřebné informace o dění v obci. Redaktorem byl pan Lumír Kosela a v redakční radě zasedali pánové Rundt, Naď, Strnišťová a další. Čas od času jsem se s panem Koselou potkával a stěžoval se mi na určité problémy při zajišťování různých materiálů.  Tedy na neochotu oslovených.

Ale lidé se nespokojují s dosaženou úrovni a žádají různá zlepšení. První veřejnou kritiku nedostatečného obsahu a rozsahu Hrabovských listů lze doložit na dodnes vycházejících internetových novinách Ostrava Blog.  Své kritické připomínky zde zveřejnili již v roce 2014  někteří občané Hrabové, konkrétně Vladimír Slavík, Miroslav Houžvička a anonym „Manka“.

Výrazné změny  nastaly v Hrabovských listech až po příchodu nového redaktora Petra Žižky. Stalo se tak v roce 2016, kdy pod jeho vedením počátkem března 2016  vyšly zcela nové Hrabovské listy, tehdy ještě v rozsahu 8 stran. Od té doby se  tento dvouměsíčník  stále obsahově zlepšuje a dnes již má těch stránek 20!

Dlouhodobě sleduji úroveň místních časopisů v širokém okolí a tvrdím ( v případě potřeby to mohu i dokázat), že Hrabovské listy jsou jedničkou. Především svým kvalitním obsahem a také  výtvarným provedením. Má  na tom podíl nejenom  Petr Žižka, ale také Milan Slíva.  

Významným činem, který by neměl upadnout do zapomenutí,  bylo vydání Hrabovského občasníku v listopadu 2015. Skupina nespokojených  občanů (Radomír Orkáč, Milan Slíva, Jan Šumbera) ve spolupráci s dalšími nespokojenými občany vydala vlastním nákladem vlastní časopis! Toto číslo mám uloženo ve svém osobním archivu a velice si ho cením.  Naštěstí shodou různých okolností již nebylo nutno vydávat další čísla, protože řízení Hrabovských listů se ujal  Petr Žižka.

Cesta k dnešnímu  stavu byla trnitá a plná překážek. Z mě nepochopitelných důvodů je vytvářeli především někteří zastupitelé, usazeni dlouhodobě na předních pozicích naší samosprávy.

Jako občan pravicového zaměření preferuji schopné jednotlivce a nelíbí se mi zásahy různých orgánů do jejich práce.  V našem případě bychom měli věřit ve schopnosti pana Žižky a příliš ho v jeho činnosti neomezovat různými usneseními mediální komise. Nakonec konečný účet vystaví čtenáři.

Přiznám se, že bych uvítal Hrabovské listy jako měsíčník, výhody jsou asi každému zřejmé. Ale život mě naučil, že všechno vyžaduje určitý čas a nelze mít najednou vše.

28. 1. 2018   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma