Navigace: Vladimír Slavík > Horníci se naposledy rozloučili s Dolem Staříč

Horníci se naposledy rozloučili s Dolem Staříč

 

Tuto  překvapivou zprávu přinesl deník Polar.cz ve čtvrtek 20. dubna 2023, kdy také proběhlo symbolické rozloučení horníků z šachtou. Těžba na Staříči byla  sice ukončena již v roce 2017, ale s uskutečněním tohoto aktu se stále čekalo,  poslední vozík s uhlím byl 6 let uložen ve  skladu. Teprve teď, kdy se má začít se zásypem jam, se dodatečně  uskutečnilo i toto rozloučení. Přítomni byli bývalí zaměstnanci dolu, zástupci samosprávy, představitelé státního podniku Diamo. Z důvodu letitého odkladu byl průběh rozloučení v komornější podobě, ale nesměla chybět ani  hornická kapela a hornická hymna.

 Připomenuty byly i tyto skutečnosti: V letech 1970-2017 se vyrazilo  téměř  900 km chodeb, vyhloubilo 5,3 km jam,  vytěžilo 47 milionů tun koksovatelného uhlí. V dole  navždy zůstane 17 milionů nevytěžených tun  „černého zlata“.  Připomenuta byla i dvě důlní neštěstí v roce 1975 a 1976, která si vyžádala 45 obětí.

Dobývací prostor Dolu Staříč měl přes 40 km/2 a rozkládal se na katastrálních územích těchto obcí: Brušperk, Staříč,  Žabeň, Lískovec, Ptáčník, Sviadnov, Frýdek, Fryčovice, Místek-Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice, Palkovice a Rychaltice. První tuna uhlí byla vytěžena v roce 1971, poslední v roce 2017.

V roce 2013 oznámilo vedení společnosti New World Resources, že plánuje uzavřít důl Paskov, jehož součástí byl i Důl Staříč. Následovaly pokusy a jednání o prodloužení těžby. Ty byly neúspěšné, těžba uhlí  byla ukončena 31.3. 2017. Před ukončením těžby pracovalo v tomto dole více jak 1 300 zaměstnanců.

 Zajímavou informaci přinesl zdroj Obnovitelně.cz o aktivitách skotské společnosti Gravitricity, která se zabývá využitím gravitace pro ukládání energie. Vhodným místem jsou šachty bývalých uhelných dolů. Princip je jednoduchý: v době přebytku el. energie je vytaženo mnohatunové závaží nahoru, v době nedostatku energie se závaží regulovaně spouští, pomocí převodových mechanismů se pohyb přímočarý mění na pohyb rotační, roztočí se dynamo, které vyrobí el. energii.  Systém může efektivně fungovat jen pro dráhu o délce stovek až tisíců metrů.

Tato možnost využití 1121 m hluboké  šachty dolu Staříč byla konzultována v loňském roce i s představiteli s. p. Diamo a s vedením Moravskoslezského kraje. Události těchto dnů však nasvědčují tomu, že ve Staříči se elektřina gravitačním způsobem vyrábět nebude, a šachta se zasype.

23. 4. 12023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma