Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová - hnízdo neřestí?

Hrabová - hnízdo neřestí?

 

Impulzem pro výše uvedený název dnešního článku byla  informace paní Šárky Svobodové, úřednice našeho sociálního odboru,  že v roce 2017 musela řešit  174 přestupků.

 Toto číslo je mi jevilo natolik alarmující, že jsem požádal uvedenou úřednici o bližší vysvětlení. Tedy především informaci o tom, kolik z těchto přestupků bylo spácháno místními občany a kolik občany z ostatních městských obvodů. Dále informaci o tom, jak se na těchto přestupcích podíleli  místní bezdomovci.

Dozvěděl jsem se, že uvedené údaje nelze zjistit, nevede se o tom žádná statistika.  Pouze je znám celkový počet přestupků a jejich dělení na přestupky proti majetku, proti občanskému soužití a proti veřejnému pořádku atd. Co se týká počtu přestupků, je jejich výskyt v posledních letech stabilní.

Zajímalo mě, jak jsou na tom s přestupky městské obvody o obdobné velikosti  jako Hrabová.

Z Polanky nad Odrou (5 tisíc obyvatel) přišla odpověď, že v roce 2017 projednávali  45 přestupků, z toho přibližně polovinu spáchali místní občané.

Ze Staré Bělé (4 tisíce obyvatel)  přišla odpověď, že v roce 2017 bylo evidováno  na území  tohoto městského obvodu 27 přestupků.

Takže je tady následující problém: proč řešíme  v Hrabové  (3 800 obyvatel)  tak obrovský počet přestupků? Proč se touto situací nezabývá zastupitelstvo? Vždyť to je úplná katastrofa.

Je pravdou, že v minulých letech jsme převzali přestupkovou agendu i za Novou Bělou (2 tisíce obyvatel). Situaci tam znám poměrně dobře a počet přestupků tam bude velmi nízký.

Pochopitelně mezi lidmi vznikají čas od času různé problémy a rozepře. Na vesnicích to jsou obvykle sousedské spory, ve městech pak porušování různých místních vyhlášek.

Pokud je mi známo, ve vesnické části Hrabové se přestupky vyskytují jen výjimečně. Pamatuji si pouze na jeden, kdy sousedův pes  pokousal psa dalšího občana.  Stalo se tak již dávno a o dalších přestupcích mi není nic známo. Tyto záležitostí se mezi občany neutají.

Takže je zde jediné vysvětlení, že převážná část přestupků se děje na Šídlovci. Ale kdo je páchá? Vždyť tam není žádná sociálně vyloučená skupina obyvatel, není tam žádný vybydlený dům, žádná herna, noční klub, drogové doupě.  Pokud je mi známo, odjakživa tam bydlí lidé, kteří se živí poctivým způsobem, vedou řádný rodinný život a dobře se starají  o své potomky.

Možná ale, že problém je někde jinde. Třeba ve výkladu, co je to přestupek, nebo  ve způsobu jejich evidence.

V každém případě by se výše uvedená anomálie ( 174 přestupků ! )  měla vysvětlit. Buď přímo na jednání zastupitelstva  nebo prostřednictvím Hrabovských listů. Vždyť jde o dobré  jméno Hrabové.

16.5.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma