Navigace: Vladimír Slavík > Hrabová postrádá osobnosti

Hrabová postrádá osobnosti

Bez výrazných osobností  se každé zastupitelstvo  zabývá pouze „údržbou“ toho, co již bylo  dříve vybudováno. Pouze výrazná osobnost může  z  množství různých nápadů  vybrat ty nejdůležitější a usilovat o jejich  realizaci.  Není to tak snadné,  jak se to na první pohled jeví.

Konkrétně:  Jaký je nejdůležitější úkol  veřejné správy Hrabové v nejbližším  období?  Diskutuje se o zlepšení životního prostředí, o neúnosné  dopravní intenzitě na Paskovské ulici,  o úpravách územního plánu,  o nutnosti oprav některých místních komunikací, o vybudování relaxační zóny v jižní části Hrabové, o nutnosti postavení sportovní haly. Ale jasné priority nejsou stanoveny.  Kdo honí mnoho zajíců, nechytne žádného.  

Místní politici jsou  momentálně „rozhádaní“ a není nikdo, jehož  by bylo možno považovat za „autoritu“.

Zdánlivě v současném zastupitelstvu má hlavní slovo starosta Igor Trávniček a jeho stoupenci  ( Dolejška, Rundt, Strnišťová, Ospalíková, Kopitzová, Balušek, Gromnica a další.) Ale jakou mají podporu občanů? Jak dopadnou výše uvedení   místní politici v blížících se volbách?  To nikdo neví.

Podle  mínění zastupitele pana Gromnice je důležitým současným úkolem samosprávy   likvidace jmelí  na stromech a zřízení  zastávky  na znamení  v blízkosti budovy  Úřadu městského obvodu.   Tak referuje na sociálních sítích o výsledcích včerejšího  zastupitelstva.  Je to skutečně to nejdůležitější?  Myslím si, že tomu tak není.

Politologové, sociologové a další odborníci s obavami sledují  stále rostoucí nezájem  veřejnosti se zabývat místní politikou.  Na kandidátních listinách pro komunální volby jsou  i občané, kteří zdaleka nepatří mezi  ty nejschopnější.   Jejich aktivita může být vedena  i snahou  snadno dosáhnout na odměny za výkon různých  funkcí  v zastupitelstvu  nebo  získat tímto způsobem   v dané obci vliv a mocenské postavení.  A občané to u voleb  tolerují!  Po volbách  pak hořekují a naříkají, jak  je všechno špatně.

Často se zdůrazňuje fakt, že starší generace je poznamenána odbobím totality a těžko může prosazovat principy zastupitelské demokracie. Něco na tom je.  Ten, kdo byl kdysi členem KSČ nebo byl vychováván v komunistickém prostředí, nemůže být upřímným demokratem.  Výjimky jsou velmi vzácné.  Mezi hlavní  principy zastupitelské demokracie patří  určitě i respekt k oponentním názorům  a respektování vůle většiny.  Ale hlavní je aktivita, snaha posunout řešení  vznikajících problémů dopředu.

Nejhorším co může být, je  podbízení se  a podlézání názorům  těm (momentálně) mocným, konkrétně starostovi a jeho okolí.  V této situaci se nyní nachází někteří zastupitelé, což není dobře. Především proto, že starosta a jeho okolí se nemůže prokázat příliš velikou aktivitou. Vrcholem jejich snažení je vybudování nové školky a přístavby  k radnici. Tím se úplně vyčerpali a vše ostatní je zanedbáváno.  Takže místo aktivního  sboru zastupitelů máme momentálně v Hrabové  orgán, který je velice podobný „lidosprávě“ z let totality. Hlasuje se  jednotně a kritické názory jsou považovány za nepatřičné.  

V současném zastupitelstvu patří mezi nejmladší  členy  tohoto orgánu  Dolejška  Jiří (* 1972), Balušek Petr (*1976) a Ing. Radomír Okáč ( * 1983). V době sametové revoluce byli ještě dětmi a komunistickou výchovou nebyli příliš ovlivněni. Nezdá se, že by tato skutečnost  významně poznamenala jejich konání a přístupy k výkonu  veřejných funkcí.  Prozatím  výsledky jejich práce  v zastupitelstvu nejsou nijak mimořádné.  

Podle Bible bloudil Mojžíš s lidem izraelským, poznamenaným egyptským pobytem v otroctví,po Sinajské poušti  40 let  a ještě to bylo málo.

Jsou nebo nejsou  schopní  lidé i Hrabové?  Určitě ano.  Čas od času  dají o sobě vědět na  místních sociálních sítích.  Jakým způsobem je možno je  přesvědčit, aby své schopnosti  a svůj volný čas věnovali  péči o zdejší  veřejnou správu?   Může někdo odpovědět na tuto otázku? 

V lidových příslovích je schována moudrost mnoha generací.  Zde je na místě „Kdo chce kam, pomožme mu tam“.   Je to tvrdé, ale jiné řešení není.  Ale jsem optimistou. Za uplynulých 86 let mého života jsem byl svědkem několika podobných  společenských krizí, které se vždy podařilo vyřešit. Vyřeší se i ta nynější, a o dalších osudech Hrabové budou rozhodovat dříve nebo později  kompetentní  občané.

17.  9. 2021      V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma